1. Anasayfa
 2. Yazılı Soruları

AĞ TEMELLERİ DERSİ 1.YAZILI DEĞERLENDİRME SINAVI SORULARIDIR.


2

 1. Aşağıdakilerden hangisi “ağ yerleşim şekli” anlamındadır?

a)      LAN  b)Yıldız Bağlantı c)Ağ topolojisi d) UTP

 

 1. Ağ iletişimini düzenleyen kurallara ……denir. Boşluğa gelece en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) TCP / IP b) Protokol  c) UDM    d) GateWay

 

      3. R45 konnektör hangi ağ yapısında kullanılmaktadır?

      a) Star   b) Bus   c) Ring  d) Tree

 

      4. BNC hangi ağ tipinin donanım elemanıdır?

      a) Star   b) Bus   c) Backbone  d) Tree

 

      5. T-Konnektör hangi ağlarda kullanılır?

       a) Star   b) Bus   c) Ring  d) Tree

 

 6. Sadece iki bilgisayar arasında iletişimi sağlayıp veri paketlerini tüm ağa sunmayan ağ cihazının adı nedir?

a) HUB b) GateWay   c) Ethernet   d) Switch

 

7. Üzerinde gönderici ve alıcı adresleri olan veri paketlerini tüm ağa sunan cihaz hangisidir?

a) Hub  b) GateWay   c) Ethernet   d) Switch

 

8. UTP kablo hangi ağlarda kullanılmaktadır?

       a) Star   b) Bus   c) Ring  d) Tree

 


9. İnce kooaksiyel kablo kullanılan ağ hangisidir ve bu ağın uzunluğu en fazla kaç metre olabilir?

a) Star 500m.  b) Bus 185m   c) Ring 500m.   d) Star 185m.

 

10. Kalın koaksiyel kablo kullanan bir ağda ağın uzunluğu en fazla  kaç metre olabilir?

a) 500m b)100m   c) 185m  d)200m

 

11. Ağdaki bir bilgisayarın bozulması durumunda ağın tüm iletişiminin koptuğu ağ tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ring  b) Star  c)Lan d) San

 

12. Yıldız (Star) tipi ağlarda bir bilgisayarın merkez birime uzaklığı en fazla kaç metre olabilir?

a) 500m b)100m   c) 185m  d)200m

 

13.GateWay (Geçit yolu) OSI modelinin hangi katmanında bulunmaktadır?

a) 5. katman  b) 7. katman c) 6. katman  d) 3. katman

 

14. Kablolar, konektörler gibi ağ elemanları OSI’nin hangi katmanında yer almaktadır?

a) Veri Bağı katmanı b) Ağ katmanı c) Fiziksel katman d) Ulaşım katmanı

 

15. Bilgilerin son alıcıda her türlü hatalardan arındırılmış olarak elde edilmesini sağlayan OSI katmanı hangisidir?

a) Oturum Katmanı  b) Ulaşım Katmanı c) Sunuş katmanı  d) Veri Bağı katmanı

 

16. Dosya aktarımı(FTP) , Elektronik mektuplaşma (e-mail), Ağ yönetimi (SNMP), Browser gibi programlar OSI modelini hangi katmanında yer almaktadır?

a) Ulaşım Katmanı b) Otum Katmanı d) Uygulama Katmanı

 

17. 1024Kb lık bir internet bant genişliği olan bir bağlantıyla 100 MB lık bir dosya yaklaşık ne kadar bir zamanda indirilmektedir?

a) 15 dakika  b) 1,5 saat   c) 25 dakika  d) 45 dakika

 

18. Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı kurulmasını sağlayan ağ cihazı hangisidir?

a) Gateway  b) Router  c) Transiver d) Hub

 

19. Yönetici bir bilgisayar olmayan ve ağdaki tüm cihazların aynı haklara sahip olara ağ kaynaklarını kullandığı iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Senkron İletişim b) Asenkron iletişim  c) Peer to peer iletişim b) Ağa sunuş iletişim

 

20. NAT (Ağ adres çevrimi) işlemini ağlarda kim gerçekleştirir?

a) Güvenlik duvarı    b) TCP/ IP  c) SNMP  d) UTP 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi veri iletişimin temel bileşenlerinden değildir?

a) İletim hattı  b) Kasa  c) Gönderici  d) Alıcı

 

22. Aşağıdakilerden hangisi ağ veri iletişimi için söylenemez?

a) Gönderici ve alıcının birer adresi vardır    b) Veri yönlendiriciler ile yönlendirilerek hedefine ulaştırılır  c) Ufak veri kayıplarında veri tekrarlanır   d) Farklı bağlantı türüne sahip ağlar doğrudan bağlanabilir

 

23. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının karakteristik özelliklerinden değildir?

a) TCP/IP ile ortak bir protokol sağlanmıştır (Evrensellik)   b) Ağ kaynakları hiyerarşik bir yapıda kullanılıp yönetilebilirdir   c) Entegre sistemler oluşturabilir  d) Tüm sistemler birbirine bağımlıdır

 

24. Bir ağda görevleri ve işlem yüküne göre en yoğun olan bilgisayar tanımı hangisidir?

a) Localhost b) Mainframe c) Workstatin d) Dumb terminal

 

25. Aşağıdakilerden hangisi bir ağda veri iletim ortamı olarak kullanılamaz?

a) Hava   b) Odun  c) Bakır kablo  d) Fiber optik

 

26. Aşağıdakilerden hangisi bir ağ cihazı değildir?

a) Modem  b) Router c) Ethernet Kartı d) Ağ kablosu

 

27. Birbirine çok uzakta olan bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ hangisidir?

a) SAN  b) LAN c) WAN d) MAN

 

28. Aşağıdakilerden hangisi ağdaki bilgisayarları güvenli olarak birbirine bağlamakta kullanılan ağ aygıtıdır?

 a) Gateway  b) Modem c) Router d) Switch

 

29. Aşağıdakilerden hangisi ağ bağlantı hızını doğru olarak ifade edildiği seçenektir?

a) 100 MB/sn b) 10MB  c) 10Mb/dk  d) 10Mb/sn

 

30. İstemcinin (Client) tanımı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde yapılmıştır?

a) Ağdaki hizmet talep eden bilgisayarlara servis verir  b) Herhangi bir ağ hizmetini talep eden tarafa verilen isimdir c) Herhangi iki tür ağı birbirine bağlayan ağ aygıtıdır  d) Veri iletim ortamıdır

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 1
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 1
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Tr_xXx_Tr

Sayın yetkili soruları çözdüm kontrol edecegim Cevaplarıda Paylaşabilirmisin .

bozo

merhaba
bu soruların cevabbını göremedim.