1. Ana Sayfa
  2. Asp.net

Asp.net Test Soruları ve Cevapları


0

@ string text = “visual”; Console.WriteLine(text.ToUpperInvariant()); programının çıktısı nedir ©VISUAL ©VİSUAL ©Visual ©Sistem Diline göre çalışır ©hiçbiri

@ bool bir değişkenin içindeki veri ile işlem yaparken kullanacağımız satırlardan hangisi doğrudur. ©if(veri ==’1’) ©if(veri ==1) ©if(veri ==True) ©if(veri!=true);

@ Hangisi sayfada Labela bind yaptığımızda bilgiyi görüntüler.
©Text=’<% Eval("Ad")%>‘ > ©Text=’<%# Eval("Ad")%>‘ > ©Text=”<%# Eval("Ad")%>”
©Text=’<#Eval("Ad")>‘ ©hiçbiri @Hangisi gridview içindeki bilgileri sıralama işleminde kullanılır ©Sorting=”True” ©Paging=”True” ©AllowPaging=”True”
©AllowSorting=”True” ©PermissionSorting=”True” ©PermissionPaging=”True” @hiçbiri

@Kullanıcının session oturumunu nasıl sonlandırırız.
©Session abandon,©Session end, ©Session reset ©Session finish ©Session[“user”+.abandon, © Session*“user”+.end © Session*“user”+.reset, ©Session*“user”+.finish ©hiçbiri

@Hangisi doğrudur
©Asp serverside’dır fakat kodları gönderirken sayfa görüntüsünü gönderir.
©Asp serverside olmakla birlikte kullanıcı javascript yazarak kodları görüntüleyebilir.
©asp hem serverside dır hemde cilentside’dır.
©hiçbiri

@hangisi form nesnesi üzerinde işlem yapıldığında servera bilgiyi götürür.
©AutoRevers=”True” ©AutoPost=”True” ©AutoPostBack=”True” ©AutoBack=”True” ©AutoItem=”True” ©hiçbiri

@Dataset ve Datareader arasındaki fark nedir?
©”Dataset birden fazla tabloyu içinde tutabilir” ©Doğru ©Yanlış
@Datareader verilere daha hızlı erişir ©Doğru ©Yanlış
@Dataset de, Datareader dan daha fazla kodlara hakim oluruz ©Doğru ©Yanlış
@Aynı uygulama içerisinde farklı programlama dilleri kullanılabilir mi? ©Evet ©Hayır

@Web.config için hangisi yanlıştır?
©Uygulama için temel konfigurasyonu yapar
©XML formatını kullanır
©App_Code un içinde bulunur
©Hangisi serverside kodları ayırmamıza yardımcı olmaz
©başında asp yazar
© runat parametresi bulundurur
©Id parametresi bulundurur

@”Codebehind” için en doğru açıklama hangisi
©sayfanın arkaplanında çalışan kodları ifade eder
©Sayfanın programlama kodlarını ifade eder
©Sayfada kullanılan nesne kodlarını ifade eder ©hiçbiri

@”Querystring” veritabanına sorgu yazarken kullanılan nesnedir ©Doğru ©Yanlış ©Bilmiyorum @”Javascript” için hangisi doğrudur ©serverside ©cilentside ©Herikisi ©Kodlama degildir
@“ContentPlaceHolder” , PlaceHolder nesnesi içeriklerini tutan bir etikettir ©Doğru ©Yanlış ©Bilmiyorum
@”Inline” kodlamada için hangisi doğru bir ifadedir
©Kodlar html satırları içine yazılır ©Kodlar parantez ve tırnak içinde yazılır ©Program kodları html etiketleri içinde yazılır

@if (!(new Regex(@”^[a-zA-Z0-9_-.]+@[a-zA-Z0-9_-.]+.[a-zA-Z]{2,}$”)).IsMatch(val)) // ifadesi sizce ne olabilir
©Bir virüs kodudur ©malinin doğruluğunu kontrol eder ©diğer sayfadan gelen sorgunun doğruluğunu kontrol eder ©Texbox’a dışarında sorgu yazılmasını engellemek için yazılan bir koddur

@ dataGridView1.Rows[dataGridView1.Rows.Count – 1].Cells[0]; //ifadesi sizce ne olabilir ©Gridview’in belirlenen satırı içine bir satır ekler ©Gridview içindeki satıra ve hücreye
bağlı olarak bir görüntüleme yapar ©Gridview içindeki bir hücrenin adresidir ©Gridview içindeki
bilgileri ilk sütüna bağlı olarak sıralama yapar

@String.Format(“{0:0.00}”, 123.4567); //ifadesinin sonucu ne çıkar ©123.46 ©123.4567 ©1.23E+2 ©123.4500 ©0:123.45 ©0:123.46

@String.Format(“{0:00000}”, -15); //ifadesinin sonucu ne çıkar ©00015 ©-00015 ©0.00015 ©-0.00015 ©-15000 ©15000 ©-00015

@String.Format(“{0,-5} | {1,-5} | {2,5}”, “Ali”, “Su”, 51) //ifadesinin sonucu ne çıkar ©Ali__|Su___|___51 ©__Ali|___Su|___51 ©Ali__|Su___|51___ ©hiçbiri

@Hangisi yanlış bir tanımlamadır
©string 1isim10; ©string Ad10; ©string ad soyad; ©string ad-soyad; ©string false; ©hiçbiri
@Hangisi daha fazla bir doğal sayıyı tutar
©int ©uint ©long ©ulong ©byte ©short ©ushort

@Hangisi sayıyı üste yuvarlar
© Math.Sqrt(b); © Math.Ceiling(b); © Math.Floor(b); © Math.Round(b); © Math.Top(b);
©Math.Bottom(b);

@ (TextBox)Master.FindControl(Request.QueryString[“value”]).Text; //Hangisi bu kodun ne iş yaptığını en iyi anlatır
©Master sayfaya Querystring ile gelen ifadeyi içerisindeki Textbox’a yazar
©Master sayfanın içinde diğer sayfadan gelen bilgi ile aynı isimde Textbox arar
©Master sayfa içinde Querystring değişkeni ile aynı isimde bulduğu textbox’ın metnini alır
©Master sayfa içinde diğer sayfadan gelen değişkenin değerine bağlı olarak metin kutusunu
bulur.

@ “Sessionlar IIS da belirtilen süre için hafızada tutulur. Bu modda değerlere ulaşmak son derece hızlıdır. Kullanılan bu yöntem (…) dır.” Noktalı yere hangi ifade uygun düşer
©SqlServer ©StateServer © InProc © Cookieless ©Sqlconnectionstring

@”DataDirectory” kelimesi için hangisi en doğrudur
©verilen saklandığı dizin anlamına gelir,
©veritabanının saklandığı dizini ifade ©App_Data dizinini adres olarak gösterir ©Veritabanı içinde verilen toplandığı klasörün adıdır.

@Hangisi verileri databaseden çoklu tablo olarak getirmemizi sağlar
©DataTable ©Adapter ©DataSet ©DataReader ©DataString

@ SQL = “SELECT * From uyeler WHERE kullanici_adi LIKE ‘S%'”; //Hangisi doğrudur
©sorgusu kullanıcı adı S ile başlayan üyeleri getirir. ©Kullanıcı adı iki harften oluşan ve ilk harfi S
ile başlayanları getirir.

@Şu ifadelerden bir grup oluşturulursa hangisi grubun dışında kalır
©EditItemTemplate ©ItemTemplate ©TemplateField©FooterTemplate ©AlternatingItemTemplate

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments