1. Anasayfa
 2. Php

İnternet Programcılığı Dersi (Php) 2.Dönem 3.Yazılı Test Soru ve Cevapları


1

1.Her türlü sistem bilgisini hangi değişkende bulabileceğimizi gösteren PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) info()   B) infophp()     C) phpinfo()     D) phphow()

2.PHP’de sadece doğru ya da yanlış değerini alan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) float     B) array           C) string              D) boolean

3. Aşağıdakilerden hangisi web programlama dili türlerinden biri değildir?

A) PHP     B) HTML      C) Perl      D) ASP

4. Aşağıdakilerden hangisi apache web sunucusunun konfigürasyon dosyasıdır?

A) httpd.conf    B)config.php    C)Php.conf    D)http.php

5. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanı türüdür?

A) MySQL   B) PHP   C) Apache    D) phpMyAdmin

6. Phpmyadmin klasörünü htdocs klasörü altına taşıdığımızda internet tarayıcımızda hangi adresten ulaşabiliriz.

A) http://phpmyadmin/                   B) http://htdocs/phpmyadmin

C) http://localhost/phpmyadmin D) http://phpmyadmin/htdocs

7. $a *=$b; komutunun anlamı nedir?

A) $a=$a*$b;   B) $b=$a*$b;   C) $a=$b*$b;   D) $b=$a*$a;

8. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonda değer döndüren deyimdir?

A) next              B) return           C) back             D)rotate

9.

 <?
for($k=2;$k<=6;$k++) {
if($k%2==0)
$j++;  }
echo $j;
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0        B) 1         C) 3         D) 5

 10. if ($yas>18) && ($cinsiyet=”erkek”) kodunun anlamı nedir?

A) Yaşı 18’ den büyük ve cinsiyeti erkek ise  

B) Yaşı 18’ den büyük veya cinsiyeti erkek ise

C) Yaşı 18’ ve cinsiyeti erkek değil ise

D) Yaşı 18’ den küçük ve erkek ise

11. Sistemden tarih ve saat fonksiyonunu almaya yarayan ve geriye dizi döndüren fonksiyonnedir?

A) getdate()    B) mktime()    C) time()   D) mkdate()

12.<?

    $a=10;

    echo ++$a;

    ?>

Yukarıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

A) 10                 B) 11                 C)9                     D)12

13. Aşağıdakilerden hangisi dizi sıralama fonksiyonudur?

A) array()    B) sort ()    C) array_slice ()    D)array_shift()

14. Aşağıdakilerden hangisi dizilerde kesit alma fonksiyonudur?

A) foreach ()   B) array_push()   C) array_shift ()   D) array_slice()

 15. Form metotlarından hangisi daha güvenlidir?

B) Get          B)Submit             C) Text           D) Post

16. Formlarda düz metin girişi için hangi input type özelliği kullanılır?

A)Text    B) Password    C) Select Box    D) Check Box

17. Formları hazırladıktan sonra formlara girilen bilgilerin başka bir dosyaya gönderilmesi için hangi input type özelliği kullanılır?

A)Submit     B) Reset       C) Check Box          D) Value

 18. Bir değişken içinde değer bulunup bulunmadığını sınayan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)empty ( )          B) strlen ( )         C) isset ( )         D) eregi ( )

 19. PHP’de herhangi bir amaçla açılan dosyaların kapatılması gerekir. Bunun için hangi fonksiyon kullanılır?

A) fopen ( )         B) fclose ( )           C) fgets ( )              D) readfile ( )

 20. PHP’de bir dosya silinecekse aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) del ( )           B) fclose ( )          C) unlink ( )        D) kill ( )

 21. Formlarda girilecek değerin karakter sayısını sınırlamak için hangi PHP fonksiyonu kullanılır?

A) empty ( )      B) strlen ( )            C) isset ( )             D) eregi ( )

 22. MySQL’de bir veri tabanı hangi komutla oluşturulur?

A) Select Database                     B) Create Datebase

C) Create Table                           D) Create Index

 23. Oluşturulan bir veri tabanı hangi komutla silinir?

A)Drop             B)Delete                  C) Del                       D)Hiçbiri

 24. Aşağıdakilerden veri türlerinden hangisi metin (karakter) veri türüdür?

A)Datetime              B) Real               C) Int            D) VarChar

 25. Aşağıdaki MySQL komut uygulaması sonucunda hangisi hata verir?

A) mysql>select sin(45);        B) mysql>create table müşteri;

C) mysql>quit                        D) mysql>use ahmet

 26. PHP’de dosya oluşturmak için aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?

A) fopen ( )           B) fcreat ( )          C) fgetch ( )          D) fnew ( )

 27. Aşağıdakilerden hangisi PHP’de sınıf oluşturma komutudur?

A) object                B) class                C) sinif                   D) new

 28. Aşağıdaki mysql komutlarından hangisi “Bir değerin minimum değerden büyük veya eşit, maksimum değerden küçük veya eşit olup olmadığınıkontrol eder.”

A) Like                B) In                C) Between               D) Not Like

 29.Tablonun tanımını ve içeriğini güncellemek değiştirmek için aşağıdaki komutların hangisi kullanılmalıdır?

A) Alter              B) Update                C) AVG              D)Create

 30. Verilen alanın virgülden sonraki değerini yuvarlarmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Count()          B) Real()                 C) Round()          D)İnt()

 31. Metin kutusunun görüntüdeki uzunluğu belirlemek için aşağıdaki komutlardan hangisi yazılmalıdır?

A)Maxlenght     B) Value                  C) Height            D) Size

 32. Metin içinde verilen kelimeyi, karakteri bulmak için kullanılan fonksiyonun adı nedir?

A) empty ( )      B) strlen ( )            C) isset ( )             D) eregi ( )

 33. PHP’de bir dosyanın içindeki bilgileri çekmek için kullanılan fonksiyon hangisidir?

A) fgets ( )         B) fread ( )             C) fgetch ( )          D)finfo()

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 31
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 5
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 9
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 3
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 5
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
sinem

perfect efsanesiniz