1. Anasayfa
 2. 10. Sınıf Dersleri

MESLEK GELİŞİMİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI


33

1)İletişim nedir, kısaca tanımlayınız? İletişimin öğeleri nelerdir yazınız?
İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir.

Kaynak (verici)
􀂾 Alıcı (hedef)
􀂾 Mesaj (bilgi, haber)
􀂾 Kanal (araç)
􀂾 Kod
􀂾 Filtre (algı)
􀂾 Dönüt (Geribildirim)

2) Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk kuralları B) Din kuralları C) Gelenek ve görenekler D) Hiçbiri

3) Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?
A) Ataerkil aile B) Anaerkil aile C) Eşitlikçi aile D) Geniş aile

4) Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
A) Etkileşim B) Uyarıcı C) Kalıtım D) Organizma

5) Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı
C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım D) Çevre-Zaman-Kalıtım

6) Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü B) Güdü C) Şuur D) Gelişme

7) Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
A) Otobüste yaşlılara yer vermemek B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak
C) Namaz kılmamak D) Sözle sarkıntılık etmek

8) Bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına ne denir?
A) hukuk kuralları B) örf ve adetler C) görgü kuralları D) din kuralları

9) Aşağıdakilerden hangisi giyimde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A) kadın ve erkek kendisine uygun kıyafetleri seçmelidir.
B) kıyafet seçerken kişinin yaşı, fiziki yapısı, cinsiyeti, mesleği gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
C) resmi toplantılarda kişiye uygun rahat edebileceği elbiseler tercih edilmelidir.
D) iş yerlerinde; sade giyinmeye özen gösterilmeli, aşırıya kaçmadan kendine yakışanı bulup giyilmelidir.

10) Aşağıdakilerden hangisi karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallardan değildir?
A) Selamlama sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
B) El sıkışmada, alt makamda bulunanların veya gençlerin önce el uzatmaları gerekir.
C) Gerek ilk tanışma ve gerekse selamlaşmada bayan, elini uzatmadıkça erkek elini uzatmamalıdır.
D) Toplantı veya davetlerde önce evin hanımı, sonra diğer kişiler selamlanmalıdır.

11) Toplumda, uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne denir?
A) kültür B) örf ve adetler C) protokol kuralları D) gelenek ve görenekler

12) Tanışma ve tanıştırılma ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tanışma esnasında erkek bayana takdim edilir
B) Tanışma esnasında büyük küçüğe takdim edilir
C) Tanışma esnasında memur amire takdim edilir
D) Tanışma esnasında ast üste takdim edilir

13) Bireylerin başarı ve becerilerinin uygun mevkilere atanması tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Edinilmiş statü B) Toplumsal statü C) Toplumsal rol D) Kazanılmış statü

14) ‘Bireylerin yetenek ve becerilerine bakmadan bir statüye girilmesi’ tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kazanılmış statü B) Edinilmiş statü C) Toplumsal statü D) Toplumsal rol

15) İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerleri ile o değerleri ileriki kuşaklara
iletme aracımıza KÜLTÜR adı verilir.

16) Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler GİYİM kurallarına aykırıdır.

17) Çalışanların haklarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek amacıyla oluşturulan
kurumlara SENDİKA denir.

18) Aşağıdaki kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz

– uyarıcı – gelişme -güdü -zeka
-maddi – babayerlilik – kişilik -içten evlenme
-olgunlaşma -öğrenme -gelenek görenekler – anayerlilik
– dıştan evlenme

a) Toplumda sosyal ilişkileri belirlemede ve kolaylaştırmada gelenek görenekler rolü çok büyüktür.
b) Binalarımız, yollarımız, tekniklerimiz, ulaştırma araçlarımız maddi kültürümüzü gösterir.
c) Doğum öncesi dönemden ölüme dek bireylerin yaşamlarında dönem dönem oluşan değişikliklere gelişme denir.
d) Aynı topluluk üyeleri arasında evlenmelerin yasaklanmasına dıştan evlenme denir.
e) Canlıları belli hedeflere yönelten ihtiyaç, istek ve dürtü gibi davranışlara güdü denir.
f) Evlenen çiftin, kocanın ailesiyle oturmasına babayerlilik denir.
g) Organizmanın alıcı sinir uçlarına etki edebilen her türlü enerji değişikliğine uyarıcı denir.
h)Yaşantısal deneyimler yoluyla davranışlarda değişiklik oluşturma sürecine öğrenme denir.
ı) Evlenen çift, kadının ailesiyle oturmasına anayerlilik denir.
j) Aynı boy, köy, kabile vb. toplumsal kümenin üyeleri arasında evlenmelere izin vermeye içten evlenme denir.
k) İnsanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar ve davranışlara kişilik denir
l) Organların belli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine olgunlaşma adı verilir.
m) Zihinsel becerilere zeka denir.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

33 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
serdar

kendin yap ve kitabına baksan daha iyi yani cevap anahtarını verecek değiller yani…

Görki

bu bildiğin dil anlatım bu ne ?