1. Anasayfa
 2. Programlama Temelleri

Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları


0

1.Aşağıdaki C# kodlarının ekran çıktısını(sonuçlarını) yazınız.
a) (10puan)

int x = 9;
int y = 17;
boolc,d,e,f,g;
c = x > y;
e = x != y;
f = x > 10 && y < 9;
g= x<20 || y>10;
Console.WriteLine(" x > y: "+c);
Console.WriteLine(" nx!=y: " + e);
Console.WriteLine(" nx> 10 && y < 9: " + f);
Console.WriteLine(" nx<20 || y>10: " + g);

EKRAN ÇIKTISI: 

x > y: False
x!=y: True
x> 10 && y < 9: False
x<20 || y>10: True

b)(15puan)
[code lang="csharp"]
int sayi1, sayi2, toplam;
sayi1 = 101;
sayi2 = sayi1++;
toplam = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine(sayi1 + " n" + sayi2);
Console.WriteLine(toplam);

EKRAN ÇIKTISI: 

102
101
203

c)(10puan)
[code lang="csharp"]
int a, b,c;
a = 5; 
b = 3;
a *= b;
++a; 
b--;
c = a + b;
Console.WriteLine(a);
Console.Write(c);
Console.ReadKey();

EKRAN ÇIKTISI:
16
18

2.Tanımladığınız iki değişkene, sırasıyla 20 ve 25 değeri atayınız. Daha sonra, ekrana
Birinci sayı = 20 İkinci sayı=25 değeri
yazacak programı yazınız. (10puan)

int a = 20;
int b = 25;
Console.WriteLine("Birinci sayi={0} İkinci sayı={1}", a, b);
veya 
Console.WriteLine("Birinci sayi=" + a + " İkinci sayı=" + b);

3.Dairenin yarıçapını kullanıcının konsola girerek belirlediği programda dairenin çevresini ve alanını ekrana yazdıran programı yazınız.(15puan)
( πyi sabit tanımlayınız, Çevre: 2 πrAlan=πr^2 )

Console.WriteLine("Dairenin yarıçapını(r) giriniz");
int r;
double cevre, alan;
r = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
const double pi = 3.14;
cevre = 2 * pi * r;
alan = pi * r * r;
Console.WriteLine("Dairenin çevresi:" + cevre);
Console.WriteLine("Dairenin alanı" + alan);

4.Klavyeden girilen sayının 7’ye bölünüp bölünmediğini kontrol eden programı yazınız. (10puan)

Console.WriteLine("Bir sayı giriniz");
int sayı;
sayı = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if (sayı % 7 == 0)
{
Console.WriteLine("7'ye bölünebilir");
}
else
{
Console.WriteLine("7'ye bölünemez");
}

5. Aşağıdaki değişkenleri örnek vererek açıklayınız.(10puan)

char: Tek harfin tanımlandığı değişken türüdür.
char harf=’A’;

float: Geniş içerikli ondalıklı sayıların tanımlandığı değişken türüdür.
float sayi=3.15;

double: Dar içerikli ondalık sayıların tanımlandığı değişken türüdür.
double sayi=3.15;

bool: True veya false sonucunu döndüren değişkendir.
bool deger=True;

string:Alfanümerik(yazıvesayısal) değerlerin tutulduğu değişkendir.
string adsoyad=”Ayşe Çelik”;

6.Bir döviz bürosunda müşteri dolar bozduracaktır. Eğer müşterinin bozduracağı $(dolar) miktarının TL karşılığı 1000 TL üzerinde ise döviz bürosu işlem yapmamaktadır. 1000 TL ye kadarki işlemlerde ise $ miktarını TL ye çeviren programı yazınız.(1 $=2,04 TL dir) (20puan)

int dolar;
double tl;
Console.WriteLine("Bozduralacak $ miktarını girin");
dolar = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());    
tl = dolar * 2.04;

if (tl <= 1000)
{
Console.WriteLine("TL karşılığı:" + tl);
}
else
{
Console.WriteLine("1000 TL üzerinde bozdurma işlemi yapılmamaktadır");
}
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 8
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 5
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 3
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 16
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 21
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments