İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Programlama Temelleri
  3. Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Ve Cevapları

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Ve Cevapları


1. For döngüsü kullanarak ekrana ad ve soyadınızı 41 kere yazan C# kodunu yazınız.(10p)

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 1; i <=41; i++)
{
Console.WriteLine(" Ad ve Soyad");
}
Console.ReadKey();
}

2. Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Yaşı giriniz=");
byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (yas >= 7)
Console.Write("Okula başlıyabilirsiniz.");
else
Console.Write("Okula başlamak için daha küçüksünüz.");
Console.ReadKey();
}

3.Kodu verilen programın tabloda verilen değerlere göre ekran çıktılarını tabloya yazınız.(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz:");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if((sayi % 4 == 0) && (sayi % 5 ==0))
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünebilir",sayi);
else
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünemez", sayi);
Console.ReadKey();
}

Girilen sayi değerleri
Ekran çıktısı

20

20 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünebilir

15

15 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünemez

30

15 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünemez

40

20 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünebilir

4.1 ile 10 arasındaki sayıların çarpımını yapan C# programını yazınız.

static void Main(string[] args)(15p)
{
int carpim = 1;
for (int i = 1; i < 11; i++)
{
carpim = carpim * i;
}
Console.WriteLine("1-10 çarpımı={0}", carpim);
Console.ReadKey();
}

5.Klavyeden karne ortalaması girilen bir öğrencinin belge durumunu gösteren C# program kodunu yazınız.( 0-69:belge alamaz,70-84:Teşekkür belgesi, 85-100:takdir belgesi)(15p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Karne ortalmasını giriniz=");
byte ort = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (ort >= 0 && ort <= 69)
Console.WriteLine("Herhangi bir belge alamazsınız"); 
else if (ort >= 70 && ort <= 84)
Console.WriteLine("Teşekkür belgesi");
else if (ort >= 85 && ort <= 100)
Console.WriteLine("Takdir belgesi");
else
Console.WriteLine("Ortalama 0-100 arasında giriniz");
}

6.Aşağıda verilen kodun tablodaki değerlere göre sonucu yazınız.

if ( (x <= 10 && y > 4) || z == “bilişim”)

x, y, z değerleri

Sonuç (True veya False)

x=10, y=5, z=”bilişim”

True

x=20, y=3, z=”BİLİŞİM”

False

x=3, y=27, z=”bilişim

True

7.Klavyeden girilen iki sayının toplamını yapan C# programı yazınız.

static void Main(string[] args)(10p)

{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("2. Sayıyı giriniz");
int y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int toplam = x + y;
Console.Write("{0}+{1}={2}",x,y,toplam);
Console.ReadKey();
}

8.Klavyeden girilen rakamı yazıyla ekrana yazdıran programı Switch-Case kullanarak yazınız.(15p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
switch (x)
{
case 1: Console.Write("Bir"); break;
case 2: Console.Write("İki"); break;
case 3: Console.Write("Üç"); break;
case 4: Console.Write("Dört"); break;
case 5: Console.Write("Beş"); break;
case 6: Console.Write("Altı"); break;
case 7: Console.Write("Yedi"); break;
case 8: Console.Write("Sekiz"); break;
case 9: Console.Write("Dokuz"); break;
default: Console.Write("Girdiğiniz değer rakam değil"); break;
}
Console.ReadKey();       }
Yorum Yap
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments