1. Anasayfa
 2. Programlama Temelleri

Programlama Temelleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Ve Cevapları


0

1. For döngüsü kullanarak ekrana ad ve soyadınızı 41 kere yazan C# kodunu yazınız.(10p)

static void Main(string[] args)
{
for (int i = 1; i <=41; i++)
{
Console.WriteLine(" Ad ve Soyad");
}
Console.ReadKey();
}

2. Klavyeden yaşı girilen bir kişinin okula başlayıp başlayamayacağını gösteren C# kodunu yazınız.(Not: Okula başlama yaşı 7 olsun.)(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Yaşı giriniz=");
byte yas = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (yas >= 7)
Console.Write("Okula başlıyabilirsiniz.");
else
Console.Write("Okula başlamak için daha küçüksünüz.");
Console.ReadKey();
}

3.Kodu verilen programın tabloda verilen değerlere göre ekran çıktılarını tabloya yazınız.(10p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz:");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if((sayi % 4 == 0) && (sayi % 5 ==0))
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünebilir",sayi);
else
Console.WriteLine("{0} sayısı 4 ve 5'e kalansız bölünemez", sayi);
Console.ReadKey();
}

Girilen sayi değerleri
Ekran çıktısı

20

20 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünebilir

15

15 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünemez

30

15 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünemez

40

20 sayısı 4 ve 5’e kalansız bölünebilir

4.1 ile 10 arasındaki sayıların çarpımını yapan C# programını yazınız.

static void Main(string[] args)(15p)
{
int carpim = 1;
for (int i = 1; i < 11; i++)
{
carpim = carpim * i;
}
Console.WriteLine("1-10 çarpımı={0}", carpim);
Console.ReadKey();
}

5.Klavyeden karne ortalaması girilen bir öğrencinin belge durumunu gösteren C# program kodunu yazınız.( 0-69:belge alamaz,70-84:Teşekkür belgesi, 85-100:takdir belgesi)(15p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Karne ortalmasını giriniz=");
byte ort = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (ort >= 0 && ort <= 69)
Console.WriteLine("Herhangi bir belge alamazsınız"); 
else if (ort >= 70 && ort <= 84)
Console.WriteLine("Teşekkür belgesi");
else if (ort >= 85 && ort <= 100)
Console.WriteLine("Takdir belgesi");
else
Console.WriteLine("Ortalama 0-100 arasında giriniz");
}

6.Aşağıda verilen kodun tablodaki değerlere göre sonucu yazınız.

if ( (x <= 10 && y > 4) || z == “bilişim”)

x, y, z değerleri

Sonuç (True veya False)

x=10, y=5, z=”bilişim”

True

x=20, y=3, z=”BİLİŞİM”

False

x=3, y=27, z=”bilişim

True

7.Klavyeden girilen iki sayının toplamını yapan C# programı yazınız.

static void Main(string[] args)(10p)

{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("2. Sayıyı giriniz");
int y = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int toplam = x + y;
Console.Write("{0}+{1}={2}",x,y,toplam);
Console.ReadKey();
}

8.Klavyeden girilen rakamı yazıyla ekrana yazdıran programı Switch-Case kullanarak yazınız.(15p)

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("1. Sayıyı giriniz");
int x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
switch (x)
{
case 1: Console.Write("Bir"); break;
case 2: Console.Write("İki"); break;
case 3: Console.Write("Üç"); break;
case 4: Console.Write("Dört"); break;
case 5: Console.Write("Beş"); break;
case 6: Console.Write("Altı"); break;
case 7: Console.Write("Yedi"); break;
case 8: Console.Write("Sekiz"); break;
case 9: Console.Write("Dokuz"); break;
default: Console.Write("Girdiğiniz değer rakam değil"); break;
}
Console.ReadKey();    }
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments