1. Anasayfa
 2. 10. Sınıf Dersleri

Temel Kullanım ve Donanım Birimleri Soruları 3


3

201-TANIMLARA EN UYGUN OLAN TERİMLERİ EŞLEŞTİRİNİZ:

A-VERİ HATLARI  B-RAM C-ROM  D-EPROM

 E-MİKROİŞLEMCİ  F-YARDIMCI İŞLEMCİ

 G-COM1,COM2  H-ADRES HATLARI 

……………………..1-Bilgisayarda tüm aktiviteleri kontrol eden elemandır.

……………………..2-Bilgisayarda,ince metal hatlardan yapılan verilerin taşındığı hatlara denir.

……………………..3-Bilgisayarda adreslerin taşındığı ince metal hatlara denir.

……………………..4-Mikrobilgisayarlarda,işlem hızını arttırmak amacıyla bir veya daha fazla sayıda bulunan işlemciye denir.

……………………..5-İçindeki bilgi yalnız okunabilen bellektir.Bilgiler bir defa yazıldıktan sonra silinmez.

……………………..6-Ultaviyole ışık altında,içindeki bilgiler silinip,tekrar programlanabilen bir bellek tipidir.

……………………..7-İçersinde hem bilgi yazılıp,hem de okunabilen geçici bellektir.

……………………..8-Mikrobilgisayarlarda seri porta verilen bir ismdir.

202-TANIMLARA EN UYGUN OLAN TERİMLERİ EŞLEŞTİRİN:

A-F1,F2,F3….. F-ENTER B-BREAK H-GRAFİK TABLET C-ESC G-İZ TOPU

 D-CAPSLOCK İ-GRAFİK TARAYICI E-OPTİK İŞARET TAŞIYICISI J-PrtSc

…………………………..1-Klavyeden girilen harfler büyük ise bu lamba ışık verir.

…………………………..2-Bilgisayara bir komut göndermek için klavyeden basılan tuşun adı.

…………………………..3-Klavyeden yazılan bir komutu iptal etmek için kullanılan tuşun adıdır.

…………………………..4-Ekranda yazılı olan görüntüyü bilgisayara bağlı olan yazıcıdan çıkartmak için kullanılan tuştur.

…………………………..5-Bilgisayarda programlar çalıştırılırken hesaplama işlemleri uzun sürdüğünde işlemi durdurmak amacıyla kullanılan tuştur.

…………………………..6-Klavye üstünde bulunan,kullanılan programlara göre değişik işlevleri olan fonksiyon tuşlarıdır.

………………………….7-Daha çok taşınabilir bilgisayarlarda fare gibi kullanılan ve bilgisayara sabit olarak yerleştirilen aygıttır.

…………………………..8-Resim,şekil,yazıların bulunduğu kağıt ve basılı evraklardan görüntüleri okuyup bilgisayara aktarılan aygıta denir.


…………………………..9-Kağıt üstünde kurşun kalemler işaretlenmiş yerleri okuyan sisteme denir.

…………………………10-Teknik alanda çizim amacıyla kullanıla giriş aygıtıdır.

203-TANIMLARA EN UYGUN OLAN TERİMLERİ EŞLEŞTİRİNİZ:

A- ÇÖZÜMLEME F-LİKİT KRİSTAL B-KATOD IŞINLI TÜP G-İĞNE SAYISI C-LAZER H-GRAFİK İŞLEMCİ

D-VGA İ-KLAVYE E-TAMPON BELLEK J-ÇİZİCİ

………………………..1-Masa üstü bilgisayarlarda kullanılan bir ekran tipidir.

………………………..2-Taşınabilir bilgisayarlarda genelde kullanılan bir ekran tipidir.

………………………..3-Bilgisayar ekranlarında karakter ve şekilleri çok küçük noktacıklardan oluşur,bu noktacıkların sayısına denir.

……………………….4-IBM ve uyumlu bilgisayarlarda kullanılan yüksek çözünürlüğü olan bir ekran sürücü kartıdır.

……………………….5-Bir çıkış aygıtı değildir.

……………………….6-Fotokopi makinalarının teknolojisini kullanan bir yazıcı türüdür.

……………………….7-Mühendislik ve mimarlık alanında teknik resim çıkışlarını büyük kağıtlara basabilen aygıttır.

……………………….8-Nokta-Matris yazıcılarda,yazı kalitesini belirleyen bir faktördür.

……………………….9-Yazıcının içersinde bulunan RAM belleğe denir.

………………………10-Sürekli grafik ve resim çalışmaları yapılan bilgisayarlarda daha hızlı işlemler yapılmasına yardımcı olan işlemcidir.

204-3,5 inç diskette veri kayıdını önlemek için okuma yazma yüzü…………………..

tutulmalıdır.

205-5,25 inç disketlerde okuma-yazma gözü ………………………………….. ise veri kayıdı yapılabilir.

206-Disket formatlandığında manyetik olarak yüzeyinde dairesel biçimde ……………. adı

verilen yerler ve bu izleri bölgelere ayıran…………………………. oluşur.

207-Disketlerde bulunan ………………………….. terimi bir inçteki iz sayısını belirler.

208-3,5 inç 1,44 MB’lık disket sürücüsünde ………………….. disketler ve ……………………….

disketler kullanılabilir.

209-Disketleri,……………………………………………………………. televizyon gibi elektromanyetik ortamlardan uzak tutmak gerekir.

210-……………………………… diskler,lazer ve optik teknolojisi kullanırlar.

211-………………………………. optik disklere bilgi girilebilir,daha önce girilmiş olan bilgiler silinebilir.

213-TANIMLARA EN UYGUN OLAN TERİMLERİ EŞLEŞTİRİN:

A- DSDD E-CD-ROM B-MANYETİK TEYP F-ED C-DİSK G-İZ D-HD H-SEKTÖR DELİĞİ

……………………………1-Disket formatlandığında,manyetik olarak yüzeyinde oluşan dairesel yerlere verilen isimdir.

……………………………2-Disketin üstünde bulunan bu harfler,disketin çift yoğunlukta olduğunu belirtir.

……………………………3-Disketin üstünde bulunan bu harfler,disketin yüksek yoğunlukta olduğunu belirtir.

……………………………4-Disketin üstünde bulunan harfler,disketin ekstra yoğunlukta olduğunu belirtir. 

………………………..5-Diskette saklı veya saklanacak verilerin yerlerini belirlemek için disket üstünde mutlaka bulunur.

……………………….6-Birden fazla metal dairesel plakadan oluşan ve yüksek miktarda bilginin saklandığı bellektir.

………………………..7-Çok yavaş bilgi kayıt etme ve okumaları nedeniyle bilgisayarlarda sürekli kullanılmaz,fakat daha çok program ve verilerin yedek kopyasını almada kullanılır.

………………………..8-Yalnızca içindeki bilgi okunabilen optik disktir.

214-Bilgisayar programlarına …………………………… denir.

215-İşletim sistemi,bilgisayar sisteminin çalışmasını …………………………… ve ………………………………….. eden programlardan oluşan yazılımdır.

216-Programlama dili,bilgisayara program yazmada kullanılan ………………………………………… programa denir.

217-Alt düzey diller ……………………….. ve ………………………..dilidir.

218-Kaynak program,derleyicide makine diline çevrilir,buna da program denir.

219-Bilgisayarda sürekli yapılan işlemleri kolaylaştırmak için ……………………………..

………………………. programları kullanılır.

220-Genelde satır ve sütunlara girilen verilerden çeşitli hesaplamalar yapılan programlara ……………………………..programları denir.

221-Kelime işlemci,hesap tablosu ve veritabanı programları özel amaçlı uygulamalar için geliştirilmiş olup,bunlara genel olarak ……………………….. programları adı verilir.

222-Makine dili alt düzey programlama dillerinden birisidir.BASIC,COBOL gibi diller ise,………………………………………………… programlama dilidir.

223-Yüksek seviyeli programlama dilinde bir program………………………….. kullanarak yazıldıktan sonra derlenir.

224-İşletim sistemleri,programlama dili çeviricileri ve hizmet programlarına genelde ………………..yazılımı denir.

225-…………………………….,bilgisayarın belirli işlemleri yapmasını sağlayan komutlardan oluşur.

226-HER TANIMA EN UYGUN OLAN CEVABI EŞLEŞTİRİN:

A-YORUMLAYICI F- MS-DOS

B-İŞLETİM SİSTEMİ G-KELİME İŞLEMCİ

C-DERLEYİCİ H-ASEMBLY DİLİ

D-AYGIT SÜRÜCÜSÜ İ-VERİTABANI PROGRAMI

E-PASCAL J-TÜMLEŞİK UYGULAMA PROGRAMLARI

…………………………………..1-Bilgisayar sisteminin çalışmasını yöneten ve kontrol eden programlardan oluşan yazılımdır.

……………………………………2-üst düzey bir programlama dilidir.

……………………………………3-Mektup,rapor,broşür gibi çeşitli yayınları ve yazışmaları bilgisayarda yazmak için kullanılır.

……………………………………4-Her defasında bir satırı makine diline çevirerek,programı çalıştıran bir yazılımdır.

……………………………………5-Uygulama programlarının birden fazlasının işlevini gören programlara denir.

……………………………………6-IBM uyumlu mikrobilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemidir.

……………………………………7-Uygulama programlarıyla özel donanım aygıtları arasında bağlantı sağlayan bir hizmet yazılımıdır.

……………………………………8-Üst düzey bir dilde yazılmış olan programı,doğrudan makine diline çeviren yazılımıdır. 

………………………………………9-Stok kontrol kayıtları ,telefon ve adres listeleri oluşturma,öğrenci bilgi ve not kayıtları gibi her türlü kayıt sistemi oluşturma işleminde kullanılan programdır.

……………………………………..10-Makine dilinde 0 ve 1’lerden oluşan komutların hem yazılması hem de okunması zor olduğundan,daha rahatça anlaşılabilen sembollerle yazılan bir alt düzey programlama dilidir.

227-Link editörü nedir?

228-yükleme modülü nedir?

229-Gelecekte,bilgisayarlarla ilgili bir işte çalışmak istediğinizde ne gibi görev almak isterdiniz.Bu istediğiniz görevde çalışabilmek için nasıl bir eğitim gerekir?

230-TANIMLARA EN UYGUN TERİMLERİ EŞLEŞTİRİNİZ:

A-SİSTEM ANALİSTİ F-UYGULAMA PROGRAMCISI

B-VERİ GİRİŞ OPERATÖRÜ G-BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

C-VERİ TABANI YÖNETİCİSİ H-BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

D-SİSTEM PROGRAMCISI İ-ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM

E-ALACAK HESABI -ELEKTRONİK MEKTUP

……………………………………..1-Bilgi işlem merkezine verilen diğer bir isimdir.

……………………………………..2-Genel işlem sistemlerinde yapılan işlemlerden birisidir.

……………………………………..3-Bilgisayar ağları ile doküman ve mesaj gönderme işlemidir.

……………………………………..4-Bilgi işlem merkezinde daha az,fakat diğer bölümlerde pek çok olan,klavye kullanarak elindeki ham bilgileri bilgisayara giren operatöre denir.

……………………………………..5-Bilgisayarın bulunduğu odada çalışan ve bilgisayarın işletilmesinden sorumludur.

……………………………………..6-Kullanıcıların özel problemlerini çözecek programları yazanlara denir.

……………………………………..7-İşletim sistemini veya işletim sistemine yardımcı olan programları yazanlara denir.

……………………………………..8-Kurumun veri tabanının kullanımı,tasarımı ve geliştirilmesinden sorumludur.

……………………………………..9-Bilgisayar donanım tasarımı ve imalatını yapanlar.

…………………………………….10-Bilgi işlem sisteminin analizi,tasarımı ve kurulmasından sorumludur.

231-Birden fazla programın yüklenip kullanılabildiği tek kullanıcılı işletim sistemine…………………. denir.

232-Birde fazla programın bilgisayar ana belleğinde bulunduğu ve çok sayıda kullanıcının bağlı olduğu işletim sistemine ……………………………………… denir.

233-Diski de kullanarak,ana belleğinin kapasitesinin genişletilmesi ………………………………………………… bellek sistemiyle sağlanır.

234-Zaman paylaşımlı işletim sistemlerinde programlar eşit zaman ……………………….sırayla işleme girerler.

235-XENIX,VENIX,A/UX,AIX VE ULTRIX İşletim sistemleri,……………………………..işletim sisteminin değişik versiyonlarıdır.

236-MS-DOS işletim sistemi yalnızca …………………………………….. uyumlu mikrobilgisayarlarda kullanılabilir.

237-UNIX işletim sistemi,hem intel işlemcide hem de ………………………………….. işlemci  bllgisayarlada kullanılabilir.

238-OS/2 ve NT ……………………………… işletim sistemleridir.

239-…………………………………. Yerel bilgisayar ağlarında kullanılan bir işletim sistemidir.

240-PC-DOS işletim sistemi …………………………………………. bilgisayarlarda kullanılır.

241-Bir kütük adı ……………………..karekterden, kütük uzantısı ……………………… karekterden fazla olamaz.

243-Kütük adı verilirken …………………………… bırakılmaz,virgül ve nokta işaretleri kullanılmaz.

244-Bilgisayarda sistem işaretini değiştirmek için ……………………… komutu kullanılır.

245-A sürücüsünde çalışırken,B sürücüsündeki bütün kütüklerin listesini almak için ….

……………………. komutu yazılır.

246-3,5 inç 1,44 MB bir disket sürücüsünde , ……………………………………. KB’lik disketi formatlamak için FORMAT B:/F:720 komutu yazılır.

247-Bir disket FORMAT A:/S komutu ile formatlandığında …………………………. disketi olarak kullanılır.

248-Kütük uzantıları ……………………………………………………………… olan kütükler, bilgisayarda çalışan kütüklerdir.

249-Kütük adı A ile başlayan ve kütük uzantısı PAS olan kütükleri ,çalışmakta olan disketten silmek için ……………………komutu kullanılır.

250-Bir diskte bulunan tüm kütüklerin yedek bir kopyasını almak için ……………………komutu kullanılır.

251-kullanılmakta olan işletim sisteminin versiyonunu öğrenmek için ……………………..komutu kullanılır.

252-ATTRIBUTE komutunda kullanılan H seçeneği kütüğün ……………………………. için kullanılır.

253-Bir listede sıralama işlemlerinde …………………………….. komutu kullanılır.

254-FIND KOMUTUYLA bir listede ………………………… işlemleri yapılır.

255-Diskte bulunan kütüklerin yedeklenmesinde ………………………………. komutu,yedeklenmiş kütüklerin tekrar diske kopyalanmasında …………………………… komutu kullanılır.

256-XCOPY komutuyla diskette diskete kopyalama yapılırken,formatlama işlemi ………………………………………

257-TANIMLARA EN UYGUN DÜŞEN KOMUTLARI EŞLEŞTİRİN:

A-DISKCOMP F-DATE

B-CLS G-LABEL

C-MD H-UNDELETE

D-SYS I-COMP

E-REN J-FORMAT

………………………..1-Bilgisayarda tarihi öğrenmek ya da değiştirmek amacıyla kullanılan komuttur.

………………………..2-Bilgisayar ekranını temizleyen komuttur.

………………………..3-İki disketi karşılaştırmak için kullanılır.

………………………..4-Disketlere isim vermek ya da isim değiştirmek için kullanılan komuttur.

……………………….5-İki kütüğü karşılaştırmak için kullanılır.

……………………….6-Bir dizin yaratmak için kullanılır.

……………………….7-Silinmiş olan kütükleri kurtarmak için kullanılır.

……………………….8-Üstünde sistem kütükleri bulunmayan disketi,sistem disketi yapmak için kullanılır.

………………………9-Disket formatlamak için kullanılır.

……………………..10-Kütük adını değiştirmek için kullanılır.

258-Word,Wordstar,Wordfect …………………………………………….. programlarıdır.

259-Sayı formatları nedir?Her birinden örnek veriniz.

260-Beş adet grafik tipinin adını yazınız. 

261-Ada ne demektir?

262-Adres nedir?

263-Ağ nedir?

264-Alfabetik tuşlar ne demektir?

265-Alt bilgi ne demektir?

266-Alt dizin ne demektir?

267-ALU ne demektir?

268-Alt düzey dil ne demektir?

269-Ana bellek ne demektir?

270-Anti virüs programı ne demektir?

271-Aritmetik/mantık birimi ne demektir?

272-ASCII ne demektir?

273-Assembler ne demektir?

274-Assembly dili ne demektir?

275-Attribute komutu ne yapar?

276-Autoexec.bat kütüğü ne işe yarar?

 1. A- LABEL B- COPY C-NAME D-MOVE

  301-C:>DIR/W Komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Dos dizinindeki dosyaları tüm ayrıntılarıyla listeler.

  B-Diskteki dosyaları yan yana beşli sütunlar halinde listeler.

  C-Dos dizinindeki dosyaları uzantılarına göre listeler.

  D-Dos dizinindeki dosyaları yan yana beşli sütunlar halinde listeler.

277-Aygıt sürücü ne demektir?

278-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BELLEK BİRİMİ DEĞİLDİR?

A-RAM B-DİSKET C-DİSK D-PRINTER

279-KLAVYE İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

A-Klavye bir giriş ünitesidir. B-Klavyedeki ENTER tuşu girilen bilgilerin işlenmesini sağlar.

C-ESC tuşu işlemden vazgeçmek için kullanılır.D-Klavyede 124 tuş vardır.

280-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GİRİŞ ÜNİTESİDİR?

A-monitör B-klavye C-prınter D-hiçbiri

281-KULLANICI PROGRAMLARI VE İŞLETİM SİSTEMİ HANGİ BELLEK ÜZERİNDE ÇALIŞIR?

A-Rom B-Disk C-Prom D-Ram

282-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE BİLGİYE ERİŞİM DAHA HIZLIDIR?

A-CD-ROM  B-DİSKET C-RAM  D-DİSK

283-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı donanım birimi değildir?

A-Hard disk  B-klavye C-prınter D-Basıc

284-Birinci kuşak bilgisayarın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A-Lambalı oluşu  B-Tümleşik devrelerin kullanılması  C-Transistörün kullanılmasıD-Manyetik Teyplerin kullanılması.

285-Hard diskler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-Bir giriş ünitesidir.  B-Bir çıkış ünitesidir. C-Yardımcı bellektir.D-Ana bellek birimidir.

286-Aşağıdakilerden hangisi dış donanım birimi değildir?

A-Klavye B-Monitör  C-cpu  D-Printer

287-Çıkış birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A-Klavye B-Hard disk  C-Ram D-cpu

288-BİR DİSKİN BİLGİSAYARI AÇABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN DOSYALAR AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN HANGİSİNDE VERİLMİŞTİR?

I-IO.SYS II-MSDOS.SYS III-COMMAND.COM IV-COUNTRY.SYS V-ANSI.SYS

A- 1-3-5 B- 2-3-4 C- 1-2-3 D- 1-3-4 

289-Autoexec.Bat dosyasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Bilgisayar sistemini açar.  B-Çevre birimlerini kontrol eder.

C-Disketin içeriğini yazıcıya gönderir.  D-Toplu işlemlerin yapıldığı dosyadır.

290-CONFIG.SYS dosyasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Toplu işlem dosyasıdır.  B-Bilgisayar sistemini açar.

C-Bilgisayar sisteminin konfigürasyonunu kontrol eder. D-Sistem dosyasıdır.

291-Dosya ve dizinlerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A-Dizinlerin kapasitesi vardır. B-Dosyalar BYTE olarak bilgileri,dizinler ise dosyalar içinde bulundurulur.

C-Dizinlerin uzantıları yoktur.D-Dosya jokerleri birden fazla dosya ile işlem yapmak için kullanılır.

292-Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çalıştırılabilen bir dosyanın uzantısı olamaz.?

A-EXE B-COM  C-BAT D-DAT

293-COM ve EXE uzantılı dosyalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-Doğrudan çalıştırılabilen dosyaların uzantısıdır.B-Bu dosyaların içerikleri okunacak tarzda görüntülenemez.

C-Bu dosyalar silindikleri zaman programlar çalışmaz.D-Bu tür dosyaların çalışması daha hızlıdır.

294-Dosya jokerleri ile ilgili olarak aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?

A- A*.* B- * AK *.EXE  C- *.COM D- COM?????.COM

295-C:DENEMEPROGRAM3.PAS ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-PROGRAM3.PAS dosyası DENEME alt dizininde bulunmaktadır.

B-PASCAL programlama dilinde oluşturulan dosya olabilir.

C-Deneme dizini diskette açılan bir dizindir.D-PROGRAM3.PAS dosyası diskte bulunan bir dosyadır.

296-Dizinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Dizinlerin uzantısı yoktur.B-Alt dizin altında da başka bir alt dizin açılabilir.

C-Ana dizin içinde dizinlerle birlikte dosyalar bulunabilir.D-Disk ve disketteki ilk dizin alt dizindir.

297-IO.SYS ve MSDOS.SYS dosyalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.?

 1. MSDOS.SYS dosyası programları yönetir ve dosya organizasyonlarını gerçekleştirir.
 2. IO.SYS dosyası sistemin tarih ve saat ayarlamasını gerçekleştirir.
 3. IO.SYS dosyası ekran ve klavye üniteleri kontrol eder.
 4. MSDOS.SYS dosyası içinde iç komutlarla ilgili tanımlamaları bulundurur.

298-Aşağıdakilerden hangisi MSDOS komutu değildir?

A-COPY B-REN C-FILES D-SCANDISK

299-A: sürücüsündeki bir disketi bilgisayarı açacak şekilde formatlayan yazılım hangisidir?

A- FORMAT A: B-FORMAT A:S  C- FORMAT A:V D- FORMAT A:U

300-Bir diskin ismini değiştiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A- LABEL B- COPY  C-NAME D-MOVE

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 1
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Guest

arkadaşlar bn 4.sınıfa giiyorum öğretmenimiz bize bir bulmaca verdi bazılarını bulmaım eğer siz bulursanız 4. sınıf olanları hepsine verildi saten bazılarının cevaplarını bulamadım yrdımcı olur musunuz???lütfen yoksa ben ölürüm :P :P :P :P :lol: :lol: :lol: :roll:: :roll:: :!: :!: :!: :idea: :idea: :sad: :sad: :sad: :sad: :oops: :oops: :oops:

Guest

:D bişe anlamadım 8) :lol: :-x :P

Serdar DAşCI

yıllk planları tamamlasakk..


açık kaynak
paket
btt yokmu kimsede