1. Anasayfa
 2. Veritabanı Organizasyonu

Veritabanı Organizasyonu Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları

Veritabanı Organizasyonu Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soru ve Cevapları
1


Aşağıdaki soruları yukarıda verilen Tablo1 ‘e göre cevaplandırınız. (5*10 = 50 Puan)
S1) ADI A harfi ile biten kişileri listeleyen SQL kodunu yazınız.
SELECT * FROM Tablo1 where ADI like “*A”

S2) Personeli ADI Sütununa Göre Z den A ya sıralayan SQL kodunu yazınız.
SELECT * FROM Tablo1 order by ADI desc

S3) Tablodaki adı sütun başlığını isim, görevi sütun baslıgını yaptıgı_is olarak değiştirerek bu alanları sorgulayan sql kodunu yazınız.
SELECT ADI as isim,GÖREVİ as yaptıgı_is FROM Tablo1

S4) Adı ve görevi alanlarını listeleyen, yalnız görevi sütununda sadece ŞEF olanları göstermesi ve Adı sütununa göre A’dan Z’ye sıralayan SQL kodunu yazınız.
SELECT ADI ,GÖREVİ FROM Tablo1 where GÖREVİ=”ŞEF” order by ADI ASC

S5) Ücreti 2500’den büyük olacak ve görevi memur olan personeli listeleyen SQL kodunu yazınız.
SELECT * FROM Tablo1 where GÖREVİ=”MEMUR” and ÜCRET>2500

S6) KOMISYON sütunundaki boş hücreleri göstermeyen. Sadece dolu olan hücreleri gösteren SQL kodu yaz.
SELECT * FROM Tablo1 WHERE KOMİSYON IS NOT NULL

S7) ADI sütunundaki metinleri 2.basamaktan başlatıp 3 basamağa kadar kesmesini ve KESILMIS adlı sütun oluşturup orada gösteren SQL kodunu yazınız.
SELECT ADI, MID(ADI,2,3) AS KESILMIS FROM Tablo1

s-8) SELECT ADI, GİRİŞ_TARİHİ, DATEDIFF(“m”,GİRİŞ_TARİHİ,DATE()) AS KAÇ_AY FROM Tablo1; sql sorgusunu açıklayınız.
ADI, GİRİŞ_TARİHİ alanları ve KAÇ_AY hesaplatılmış alanları çekilmektedir. KAÇ_AY sütununa bugünün tarihi ile GİRİŞ_TARİHİ arasında ay farkı hesaplatılmaktadır.

s-9) SELECT ADI,DatePart(“yyyy”,GİRİŞ_TARİHİ) AS SONUÇ FROM Tablo1; sql sorgusunu açıklayınız.
ADI alanı ve SONUÇ hesaplatılmış alanı çekilmektedir. SONUÇ sütununa GİRİŞ_TARİHİ alanındaki sadece yıl bilgileri çekilmektedir.

s-10) Toplam kayıt sayısını veren SQL cümleciğini yazınız
SELECT Count(*) FROM Tablo1;


Yukarıda verilen birbiri ile ilişkili (iller.id ile ilceler.sehir) iller ve ilceler tablosunu dikkate alarak;

a.Kartezyen Çarpımı sorgusunu yazınız. (10 Puan)
SELECT * from iller,ilceler;

b.İl id’si 70 olan ilçerin ilce ve sehir bilgilerini getiren sql cümlesini yazınız? (10 Puan)
SELECT iller.sehir,ilceler.ilce FROM iller INNER JOIN ilceler ON iller.id = ilceler.sehir where iller.id=70;

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (2*9 =18 Puan)
1. (Y ) Birinci tablodaki tüm satırların ikinci tablodaki tüm satırlarla birleşmediği durumlarda eşiti olan birleştirme türü kullanılır.

2. (Y ) Tablolar birleştirilirken eşiti olmayan birleştirme yapmak için INNER JOIN deyimi kullanılır.

3. ( D) Tablo birleştirme sırasında eşleşmeyen satırların da birleştirilip sonuca dahil edilmesi istenilen durumlarda “Eşiti olmayan birleştirme” kullanılır.

4. ( D) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.

5. (D ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

6. (Y ) MID() fonksiyonu bir karakter fonksiyonudur ve küçük harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

7. ( D ) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

8. ( D ) Seçme Sorguları En sık kullanılan sorgu türüdür.

9. ( Y ) Between 50 and 100 50’den küçük 100’ den büyük kayıtları getirir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. (2*6 =12 Puan)
1. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE

2. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

3. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

4. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) UCASE()
B) LCASE ()
C) MOD( )
D) CINT()

5. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

6. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?
A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 1
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
hulisi

bizim modülle aynı çalmışınız megep modülünden…