ActionScript Dersleri – ActionScript İle Animasyon (Iris, Photo, PixelDissolve)

ActionScript İle Animasyon derslerimize devam ediyoruz bu dersimizde Iris, Photo, PixelDissolve efektlerini inceleyeceğiz ilk olarak Iris efektini inceleyeceğiz Iris efekti nesnelere Açılıp Kapanma Efekti sağlar 2 parametre değeri alabilir biri açılıp kapanma şeklinini daira veya kare şeklinde olması için Iris.CIRCLE veya Iris.SQUARE değerlerini alabilir, diğeride pozisyon değeri buda 1-9 arasında sayısal bir değer olabilir aşağıdaki örnek kod ve uygulamaya bakabilirsiniz.

import fl.transitions.*;
import fl.transitions.easing.*;
buton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,animasyon);
var myTM:TransitionManager = new TransitionManager(logo);
function animasyon(event:MouseEvent):void
{
myTM.startTransition({type:Iris, direction:Transition.OUT, duration:3,
easing:Strong.easeOut, startPoint:1,
shape:Iris.CIRCLE});//www.bilisimogretmeni.com
}
buton1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,animasyon1);
function animasyon1(event:MouseEvent):void
{
myTM.startTransition({type:Iris, direction:Transition.OUT, duration:3,
easing:Strong.easeOut, startPoint:1,
shape:Iris.SQUARE});//www.bilisimogretmeni.com
}Diğer bir efekt Photo Efekti buda nesneyi görünür kaybolur yapar

import fl.transitions.*;
import fl.transitions.easing.*;
buton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,animasyon);
var myTM:TransitionManager = new TransitionManager(logo);
function animasyon(event:MouseEvent):void
{
myTM.startTransition({type:Photo, direction:Transition.OUT,
duration:3,
easing:Strong.easeOut});//www.bilisimogretmeni.com
}
buton1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,animasyon1);
function animasyon1(event:MouseEvent):void
{
myTM.startTransition({type:Photo, direction:Transition.IN,
duration:3,
easing:Strong.easeOut});//www.bilisimogretmeni.com
}


Bu Dersimizdeki son efektimiz PixelDissolve:piksel piksel yok etme ya da oluşturma yapar. Kullanım örneği ve kodlarımız aşağıda

import fl.transitions.*;
import fl.transitions.easing.*;
buton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,animasyon);
var myTM:TransitionManager = new TransitionManager(logo);
function animasyon(event:MouseEvent):void
{
myTM.startTransition({type:PixelDissolve, direction:Transition.OUT,
duration:3, 
easing:None.easeOut,
xSections:35, ySections:35});//www.bilisimogretmeni.com
}
buton1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,animasyon1);
function animasyon1(event:MouseEvent):void
{
myTM.startTransition({type:PixelDissolve, direction:Transition.OUT,
duration:3, 
easing:None.easeOut,
xSections:8, ySections:8});//www.bilisimogretmeni.com
}


Pin It on Pinterest