Asp.Net Dersleri – DropDownList Kullanımı

Kullanıcıya açılır bir listeden eleman seçimi yaptırmak istediğimiz durumlarda dropdownlist kontrolünü formumuza ekleyebiliriz. dropdownlist ten seçilen elemanı SelectedItem.Text özelliği ile öğrenebiliriz listede seçili elemanın değişim durumunu ise SelectedIndexChanged metodu ile kontrol edebiliriz hemen bir uygulama yapalım form alanına iki labeli bir dropdownlist nesnesi yerleştirip AutoPostBack özelliğini True yapıyoruz ki değişim olduğu anda hengi elemanın seçildiğini öğrenelim diye. DropDownList’e elemanları özellikler panelinde yer alan İtems sekmesi altında ekleyebilirsiniz veya kod ile Asp.Net şeklinde eklemeler yapabilirsiniz
Form bölümünde

 <asp:Label ID="Label1" runat="server" 
      Text="Bildiğiniz Programlama Dilini Seçin"></asp:Label>
    <br />
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True" 
      onselectedindexchanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged">
      <asp:ListItem>Asp.Net</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Php</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>C#</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Html</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
    <br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server"></asp:Label>

Seçim alanında değişikliği kontrol etmek için onselectedindexchanged= özelliğini aktif hale getirdik bunun için formu tasarladıktan sonra listeye çift tıklarsanız kod bölümü açılacaktır oraya da aşağıdaki satırları yazmamız yeterli

Label2.Text = "Seçtiğiniz Programlama Dili=" + DropDownList1.SelectedItem.Text;