Asp.Net Dersleri – PlaceHolder Kullanımı

Oluşturulan form üzerinde programın çalışması esnasında eklenen form kontrollerini sayfada göstermek için kullanılır, Yani sayfa içerisinde eklenecek elemanlar için bir yer ayırır siz ne zaman eklemek isterseniz ayırdığınız bölgeye o elmalar eklenir.
Hemen Örnek Yapalım form üzerine bir PlaceHolder nesnesi ekliyoruz daha sonra kod bölümünde sayfanın çağrılması sırasında bir label ve buton ekliyoruz.
kodlarımız

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="PlaceHolder.aspx.cs" Inherits="kontroller.PlaceHolder" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" runat="server"></asp:PlaceHolder>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Page_Load bölümü için kullanacağımız kodlar..

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace kontroller
{
  public partial class PlaceHolder : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Label yazi=new Label();
      yazi.Text = "Sonradan Eklenen Yazı";
      PlaceHolder1.Controls.Add(yazi);
      PlaceHolder1.Controls.Add(new LiteralControl("<p/>"));
      Button btn = new Button();
      btn.Text = "Yeni Buton";
      PlaceHolder1.Controls.Add(btn);
    }
  }
}

eleman eklemek için PlaceHolder1.Controls.Add komutunu kullanıyoruz.