ActionScript 3 Örnekleri – Sahnede Rastgele Hareket Eden Top

ActionScript 3 Örneklerimize sahnede rastgele hareket eden top örneğim izle devam ediyoruz. İlk olarak sahneye bir top çizip movieclip yapıyoruz ve ismini daire veriyoruz, daha sonra F9’a basarak kodlarımızı yazıyoruz

var xekseni:Number=10;
var yekseni:Number=10;
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME,hareket);
function hareket(oly:Event) {
	daire.x+=xekseni;
	daire.y+=yekseni;
	if ((daire.x>=stage.stageWidth-daire.width/2)|| (daire.x <= daire.width/2 )) {
		xekseni*=-1;
	}
	if ((daire.y>=stage.stageHeight-daire.height/2)|| (daire.y <= daire.height/2 )) {
		yekseni*=-1;
	}
}

İlk olarak sahneye bir dinleyici ekledik addEventListener, Event.ENTER_FRAME ile sahnede olan olayları kontrol edebilmek için hareket fonksiyonunu çalıştırdık bu fonksiyon ile nesneyi hem hareket ettirdik hemde sahne sınırları dışına çıkıp çıkmadığını kontrol ettik eğer sahne sınırları dışına çıkarsa hareketi terse çevirmek için -1 ile çarptık.