C# Örnekleri – İşçi Net Maaş Hesaplama Programı

Bir iş yerinde çalışan işçilerin maaşlarına uygulanan kesinti miktarları çıkarıldıktan sonra ellerine geçecek olan net maaşlarını hesaplayan program yazınız. Kişinin maaşı: 1.000-2500 tl arasındaysa 384 tl kesinti 2.501-4000 tl arasındaysa 567 tl kesinti 4.000 tl üzeri ise 863 tl kesinti yapılacaktır. Uygulamayı Console ortamında yapınız.

Console.WriteLine("Maaş Tutarını Girin");
double maas = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double net = 0;
if (maas <= 2500)
{
net = maas - 384;
}
else if (maas <= 4000)
{
net = maas - 567;
}
else
{
net = maas - 863;
}
Console.WriteLine("Ödenecek Net Maaş {0}",net);
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest