Sql Çalışma Soruları

SQLserver veya access üzerinde çalışma soruları veritabanları üzerinde sql ile yapılabilecek aşağıdaki işlemleri içeren uygulama
Veritabanı oluşturma
Tablo Oluşturma
Tablo yapısını değiştirme
Tabloya Bilgi Girişi
Bilgi Güncelleme
Bilgi Silme işlerini aşağıdaki uygulamayı yaparak daha iyi kavrayabilirsiniz…
“Db_uygulama” adında veritabanını yaratalım.

CREATE DATABASE Db_uygulama

Özellikleri aşağıda verilen tbl_ders tablosunu oluşturunuz.

Kolon AdıData TipiKısıtlamalar
ders idintPrimary key
dersKodunvarchar(10)Unique key
dersAdinvarchar(100) 
dersVerennvarchar(30) 
CREATE TABLE tbl_ders(ders_id int IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, dersKodu nvarchar(10) NOT NULL UNIQUE, dersAd nvarchar(100) NOT NULL, dersVeren nvarchar(100) NOT NULL)

 Özellikler aşağıda verilen tbl_ogrenci tablosunu oluşturunuz.

Kolon AdıData TipiKısıtlamalar
ogr idintprimary key
ogrNonvarchar(8)unique
adnvarchar(100) 
soyadnvarchar(100) 
kayitTarihiDATETIMEdefault
dogumYerinvarchar(50) 
CREATE TABLE tbl_ogrenci(ogr_id int IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY, ogrNo nvarchar(8) NOT NULL UNIQUE, ad nvarchar(100) NOT NULL, soyad nvarchar(100) NOT NULL,kayitTarihi DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(), dogumYeri nvarchar(50) NULL)

Özellikleri aşağıda verilen tbl_ogrenciNot tablosunu oluşturunuz.

Kolon AdıData Tipi
ogrNot idint
ogr idint
ders idint
notutinyint
CREATE TABLE tbl_ogrenciNot(ogrNot_id int IDENTITY(1,1) NOT NULL,ogr_id int NOT NULL,ders_id int NOT NULL, notu tinyint NULL)

 tbl_ogrenciNot tablosundaki ogrNot_id yi primary key

ogr_id ve ders_id yi birlikte unique key yapınız

notu sütununu 0 ile 100 arasında check constraint ekleyiniz.

ALTER TABLE tbl_ogrenciNot ADD CONSTRAINT pk PRIMARY KEY (ogrNot_id)
ALTER TABLE tbl_ogrenciNot ADD UNIQUE (ders_id,ogr_id)
ALTER TABLE tbl_ogrenciNot ADD CHECK (notu>=0 and notu <=100)

tbl_ogrenciNot tablosundaki ogr_id ile tbl_ogrenci tablosundaki ogr_id yi ilişkilendiriniz.

tbl_ogrenciNot tablosundaki ders_id ile tbl_ders tablosundaki ders_id yi ilişkilendiriniz.

ALTER TABLE tbl_ogrenciNot ADD CONSTRAINT fk_ogr_id FOREIGN KEY (ogr_id) REFERENCES tbl_ogrenci(ogr_id)

ALTER TABLE tbl_ogrenciNot ADD CONSTRAINT fk_ders_id FOREIGN KEY (ders_id) REFERENCES tbl_ders(ders_id)
[/code]
tbl_ogrenci tablosuna tcNo decimal(11) bolum nvarchar(100) dogumTarihi dateTime sütunlarını ekleyiniz..

ALTER TABLE tbl_ogrenci ADD tcNo DECIMAL(11), bolum NVARCHAR(100), dogumTarihi DATETIME

 tbl_ogrenci tablosundan kayitTarihi sütununu siliniz.

ALTER TABLE tbl_ogrenci DROP COLUMN kayitTarihi

 Aşağıdaki verileri insert into deyimi ile tbl_ogrenci tablosuna ekleyiniz.

ogrNotcNoadsoyaddogumYeribolumdogumTarihi
107590011alicoşkunORDUBilgisayar01.01.2011
107590022velikemalORDUBilgisayar02.01.2012
107590033mehmetmertDENİZLİBilgisayar01.01.2000
107590064asdadaasdasd01.02.2001
INSERT INTO tbl_ogrenci(ogrNo, tcNo, ad, soyad, dogumYeri,bolum, dogumTarihi) VALUES('10759001 ',1 ,'ali','coşkun','ordu','bilgisayar','01.01.2011')

 Aşağıdaki verileri insert into deyimi ile tbl_ders tablosuna ekleyiniz.

dersKoddersAddersVeren
BPG 101VERİTABANI – IAli Coşkun
BPG 102BilgisayarAli Coşkun
BPG 103BİLGİSAYAR DONANIMIEngin Dutar
ING 101İNGİLİZCE – IAli Rıza Emirbey
INSERT INTO tbl_ders (dersKod, dersAd, dersVeren) VALUES ('BPG 101','Veritabani -I','Ali Coşkun')

 Aşağıdaki verileri insert into deyimi ile tbl_ogrenciNot tablosuna ekleyiniz.

ogr_idders_idnotu
1190
3160
1270
2375
1440
32100
2420
3480
INSERT INTO tbl_ogrenci(ogrNo, tcNo, ad, soyad, dogumYeri,bolum, dogumTarihi) 
VALUES('10759001',1,'ali','coşkun','ordu','bilgisayar','01.01.2011')

 tbl_ogrenci tablosundaki adı ali soyadı coşkun olan öğrencinin adını ve soyadını kendi ad ve soyadınıza

dönüştürünüz.

UPDATE tbl_ogrenci SET ad = 'Veli',soyad = 'Kara' WHERE ad='ali' AND soyad='coşkun'

 tbl_ogrenci tablosundaki ogrenciNo su 10759003 olan öğrencinin bolumunu bankacılık olarak güncelleyiniz.

UPDATE tbl_ogrenci SET bolum = 'Bankacılık' WHERE ogrNo='10759003'

 tbl_ders tablosundaki dersKodu ING 101 olan dersin dersVeren nini Mutlu ARMAN olarak güncelleyiniz.

UPDATE tbl_ders SET dersVeren= 'Mutlu ARMAN' WHERE dersKod='ING 101'

 tbl_ogrenciNot tablosundaki ders_id si 1 ve ogr_id si 1 olan kaydın notunu 10 arttırınız

UPDATE tbl_ogrenciNot SET notu=notu+10 WHERE ders_id =1 and ogr_id=1

 tbl_ogrenciNot tablosundaki ders_id si 3 ve ogr_id si 2  olan kaydı siliniz

DELETE FROM tbl_ogrenciNot WHERE ogr_id=2 AND ders_id=3

Pin It on Pinterest