Veritabanı Dersi (Sql) 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Test Soru ve Cevapları
0

1.Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki ad alanı AHMET’e eşit olan tüm satırları verir.(5p)
a)Select * from site where ad=’AHMET’
b)Select ‘Tüm satırlar’ from site where ad=’Ahmet’
c)Update * from site where ad=’%AHMET’
d)Select from site ad=’AHMET’
2.Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki puan değerlerinin toplamını alan sql kodudur.(10p)
a)Round(site) select * from puanb)Select round from site where puan
c)Select sum(puan) from sited)Select sum(site) from puan
3.Aşağıdaki SQL kodlarının anlamlarını eşleştiriniz.(30p)

4.Aşağıdakilerden hangisi site tablosuna ad, soyad, numara bilgilerini ekleyen sql kodudur.(5p)
a)Insert into site valuaes(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
b)Insert into site set(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
c)Update ad, soyad, numara set site values(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
d)Insert into site (ad, soyad, numara) values (‘AHMET’,’METE’,’123456’)
5.Aşağıdakilerden hangisi site tablosundaki tarih değeri 18.02.2010 olanın ad değerini Kişinin Adı başlığı altında veren sql cümlesidir.(5p)
a)Select from site where ad tarih=’18.02.2010’
b)Select ad AS ‘Kişi Adı’ from site where tarih=’18.02.2010’
c)Select tarih=’18.02.2010’ from site where ad
d)Select ad from site where tarih=’18.02.2010’
6.Aşağıdakilerden hangisi SELECT ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır? (5p)
a) Trigger b) Table c) Defaults d) View

creat view vw_yeni
as
SELECT Personeller.İsim,Personeller.Soyisim,Urunler.UrunAdi,COUNT(SiparişDetayları Adet)
Adet
FROM Personeller INNER JOIN
Siparisler ON Personeller.PersonelId = Siparişler.PersonelId INNER JOİN
SiparisDetayları ON Siparişler.SiparişID = SiparişDetayları.Siparişler INNER Join
Urunler ON SiparisDetayları.UrunId = Urunler.UrunId
GROUP BY Personerller.İsim,Personeller.Soyisim,Urunler.UrunAdı
orderby 1
7.Yukarıdaki sorguda ne gibi bir hata yapılmıştır ?(10p)
A) view de count kullanılmaz.
B) view de “order by 1″ gibi bir kullanım olamaz.
C) view lerde”order by” tek başına kullanılmaz. Top ile kullanılmadır.
D) “group by” da yazılan sütunlar eksik yazılmıştır.
8.Herhangi iki tabloyu ilişkilendirmek istiyorsunuz. İki tablo arasında ilişkilendirme işlemi gerçekleştirirken, sadece ilişkili alanları birbiriyle eşleşen kayıtların gösterilmesi gerekiyor bu işlem için hangi join tipi kullanılmalıdır? (10p)
A) Left Outer JoinB) Right Outer JoinC) Full Outer JoinD) Inner Join
9. Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz ?(10p)
A) Drop Table TabloAdi Create Table TabloAdi(…)B) Alter Table TabloAdi(…)
C) Drop Table TabloAdiD) Create Table TabloAdi
10. Aşağıdakilerden hangisi DML(Data Manipulaion Language) deyimi değildir ?(10p)
A) SelectB) UpdateC) InsertD) Deny

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 7
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 1
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 3
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments