C# Console Örnekleri – Çift sayı girilene kadar sayıların ortalamasını bulan program

Kullanıcı tarafından peş peşe 2 tane çift sayı girilinceye kadar girilen sayıların aritmetik ortalamasını bulan program?

double cift = 0, sayi = 0, adet = 0, toplam = 0,ort =0;      
do {
Console.WriteLine("Bir sayı girin...");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
adet++;
toplam += sayi;
if (sayi % 2 == 0)
{ cift++; }
else
{ cift=0; }        
}
while (cift!=2);
ort = toplam / adet;
Console.WriteLine("Girilen Sayıların Toplamı {0} Ortalaması {1,2}",toplam, ort);
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest