C# Console Örnekleri – Girilen Sayının Basamak Değerleri Toplamı

Klavyeden kullanıcının girdiği bir sayının basamak değerleri toplamının bulunması isteniyor
Örnek..:
1453
1+4+5+3=13 gibi..
Sayının basamak değerleri toplamını bulabilmek için birden fazla yöntem kullanılabilir
1-

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int kacbasamak = sayi.ToString().Length;
int toplam = 0;
for(int i=0;i<kacbasamak;i++)
{
toplam +=Convert.ToInt32(sayi.ToString().Substring(i, 1));
}
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
Console.ReadLine();

2-

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");      
string sayi = Console.ReadLine();
int toplam = 0;      
for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
toplam += Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
Console.ReadLine();

bu ilk iki örnek birbirine benzer yapıda zaten farklı olarak

Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());     
int toplam = 0;     
int carpan = 1;
bool cikis = false;
while (!cikis)
{
int mod = sayi % (carpan * 10);
int kalan = mod / carpan;
toplam += kalan;
carpan *= 10;
cikis = (mod == sayi);
}
Console.WriteLine("Girilen {0} sayısının basamaklarının rakamları toplamı= {1}", sayi, toplam);
Console.ReadLine();

Pin It on Pinterest