C# Dersleri – ComboBox’a Veritabanından Veri Çekme

Bazı durumlarda kullanıcıya veri tabanındaki bilgileri combobox içinde liste halinde göstermek gerekebilir.
ComboBox'a Veritabanından Veri Çekme
Veritabanından okunan bilgileri Combobox içinde göstermek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select adi from Tablo1", baglanti);
OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
comboBox1.Items.Add(dr["adi"]);
}

Select adi from Tablo1 ile bilgiler okunuyor ve OleDbDataReader nesnesine atanıyor daha sonra while döngüsü ile tüm kayıtların “adi” alanı combobox’a ekleniyor