0

1-Aşağıdaki C# kodlarının çalıştırılması sonucu oluşacak ekran çıktısını yazın..
a)

Console.Write("Merhaba ");
Console.Write("Dünya !");

Console.Write komutu yeni satır oluşturmayacağı için program kaldığı yerden yazmaya devam edecektir ve
Ekran Çıktısı..:

Merhaba Dünya!

b)

string ad= "Bilal";
Console.WriteLine("Merhaba {0}!", ad);

ad isminde string türünden değişken tanımlanıyor, daha sonra bu değişkene “Bilal” değeri atanıyor. Console.WriteLine komutu ile Ekrana ilk olarak Merhaba yazılıyor yanındaki {0} parametresi komut içerisindeki ilk değişkeni alacağını ifade ediyor
Ekran Çıktısı

Merhaba Bilal!

c)

for (int i = 1; i < 3; i++)
{
  Console.WriteLine("Sayı{0} = {1}", i, i*10);
}

i değişkeni 3’den küçük olduğu müddetçe döngü çalışacak ve ekrana 1 ve 2’nin 10 ile çarpım sonuçlarını yazacak

Sayı1= 10
Sayı2= 20

d)

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
   Yaz("C# dersleri bilsimogretmeni.com");
  }

  static void Yaz(string mesaj)
  {
   Console.WriteLine("Mesaj: {0}", mesaj);
  }
}

Yaz isimli fonksiyona “C# dersleri bilsimogretmeni.com” bilgisi gönderiliyor ve alt tarafta tanımlanmış olan Yaz fonksiyonu kendisine gelen bilgiyi mesaj değişkenine atıyor ve Console.WriteLine satırı ile ekranda yazdırıyor.
Ekran Çıktısı..:

Mesaj: C# dersleri bilsimogretmeni.com

e)

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string mesaj = tekrarla(4);
      Console.WriteLine("Türkiye Türkiye {0}", mesaj);
      Console.ReadKey();
    }
    static string tekrarla(int kackere)
    {
      string bilgi = "Türkiye ";
      for (int i = 0; i < kackere; i++)
      {
        bilgi += "Türkiye ";
      }
      return bilgi;
    }
  }

İlk olarak main blok kısmında Console.WriteLine ile 2 kere Türkiye yazılıyor sonra ,tekrarla isimli fonksiyona tekrar sayısı olarak 4 bilgisi gönderiliyor, birde bilgi = “Türkiye “; satırı ile bir kez daha ekleme yapılıyor ve sonuç olarak ekrana 7 kere Türkiye yazıyor.

Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye

2-Kullanıcıdan bir mesaj isteyen ve girilen mesajı tekrar ekrana yazdıran program

string mesaj;
Console.Write("Tekrarlanacak Bilgi: ");
mesaj= Console.ReadLine();
Console.WriteLine(mesaj);

3-Kendisine gönderilen 2 sayıdan büyük olanı bulup sonuç olarak geri gönderen metodu yazınız.

static int buyuk(int sayi1, int sayi2)
{
  int buyuksayi= sayi1;
  
  if (sayi2> sayi1)
  {
   biggerNumber = sayi2;
  }
  
  return buyuksayi;
}

4-Kullanıcının seçmiş olduğu yöne göre uygun mesajı veren programı switch case kullanarak yapın.

string yonsec;

      Console.Write("Bir Yön Seçin (k, g, d, b) ? ");
      yonsec = Console.ReadLine();

      switch (yonsec)
      {
        case "k":
          Console.WriteLine("Kuzeyi seçtin, karadeniz dalgalarına dikkat");
          break;
        case "d":
          Console.WriteLine("Doğuyu seçtin, karlı dağlara dikkat");
          break;
        case "g":
          Console.WriteLine("Güneyi seçtin, toroslardan geçerken dikkat et ");
          break;
        case "b":
          Console.WriteLine("Batıyı seçtin, eğenin güzelliklerini gezmeye bak");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Gerçersiz Seçim!");
          break;
      }
      Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 1
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 2
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 4
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments