C# Dersleri – Girilen Bilgilere Göre Mail Adresi Üreten Program

Kullanıcının girmiş olduğu ad,soyad ve üniversite bilgilerine göre isminin ilk harfinden sonra nokta ile soyad’ı birleştiren ve bu bilgilere göre mail adresi üreten program.
mailuret

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string ad_ilk_harf = textBox1.Text.Trim().ToLower().Substring(0, 1);            
string soyad = textBox2.Text.Replace(" ", " ").ToLower();
string universite = textBox3.Text.ToLower().Replace("üniversitesi", " ");
universite = universite.Replace("üniversite", " ");
universite = universite.Replace("üniv", " ");
universite = universite.Replace("üni", " ");
universite = universite.Replace(".", " ");
universite = universite.Replace(" ", " ");
string e_posta = ad_ilk_harf + "." + soyad + "@" + universite + ".edu.tr";
e_posta = e_posta.Replace("ü", "u");
e_posta = e_posta.Replace("ğ", "g");
e_posta = e_posta.Replace("ı", "i");
e_posta = e_posta.Replace("ş", "s");
e_posta = e_posta.Replace("ç", "c");
e_posta = e_posta.Replace("ö", "o");
e_posta = e_posta.Replace(" ","");
label4.Text = "e-posta:     " + e_posta;
}

Pin It on Pinterest