C# Dersleri İki ListBox’ın Kesişim ve Birleşimi

Kullanıcın girmiş olduğu değerleri iki listbox’a ekleyen ve daha sonra listbox içindeki bilgilerin kesişimi ve birleşimi bulan programı yapacağız. İlk olarak aşağıdaki form tasarımını yapıyoruz. Kodlarımızda linq ile kesişim ve birleşim işlemlerini yapıyoruz.
kesisim

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
List<string> M = new List<string>();
List<string> N = new List<string>();
for (int i = 0; i <= listBox1.Items.Count - 1; i++)
{
M.Add(listBox1.Items[i].ToString());
}
for (int i = 0; i <= listBox2.Items.Count - 1; i++)
{
N.Add(listBox2.Items[i].ToString());
}
var birlesim = M.Union(N);
listBox3.Items.Clear();
foreach (var satir in birlesim)
{
listBox3.Items.Add(satir);
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
List<string> M = new List<string>();
List<string> N = new List<string>();
for (int i = 0; i <= listBox1.Items.Count - 1; i++)
{
M.Add(listBox1.Items[i].ToString());
}
for (int i = 0; i <= listBox2.Items.Count - 1; i++)
{
N.Add(listBox2.Items[i].ToString());
}
var kesisim = M.Intersect(N);
listBox3.Items.Clear();
foreach (var satir in kesisim)
{
listBox3.Items.Add(satir);
}
}
  • yağmur güneş

    hocam çok teşekkür ederim Allah razı olsun 🙂

Pin It on Pinterest