C# Dersleri MaxValue ve MinValue Kullanımı

C# Değişken Tipleri konusunda sayısal değişkenlerin alabileceği değer aralıklarını içeren bir tablo hazırlamıştık, şimdi bunların değerlerini maxvalue, minvalue fonksiyonları ile değer aralıklarını öğrenebiliriz.
sayitipleri

Console.WriteLine("sbyte tipinin alacağı en büyük değer: {0}", sbyte.MaxValue);
Console.WriteLine("sbyte tipinin alacağı en küçük değer: {0}", sbyte.MinValue);
Console.WriteLine("byte tipinin alacağı en büyük değer: {0}", byte.MaxValue);
Console.WriteLine("byte tipinin alacağı en küçük değer: {0}", byte.MinValue);
Console.WriteLine("short tipinin alacağı en büyük değer: {0}", short.MaxValue);
Console.WriteLine("short tipinin alacağı en küçük değer: {0}", short.MinValue);
Console.WriteLine("ushort tipinin alacağı en büyük değer: {0}", ushort.MaxValue);
Console.WriteLine("ushort tipinin alacağı en küçük değer: {0}", ushort.MinValue);            
Console.WriteLine("int tipinin alacağı en büyük değer: {0}", int.MaxValue);
//www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("int tipinin alacağı en küçük değer: {0}", int.MinValue);
Console.WriteLine("uint tipinin alacağı en büyük değer: {0}", uint.MaxValue);
Console.WriteLine("uint tipinin alacağı en küçük değer: {0}", uint.MinValue);
Console.WriteLine("long tipinin alacağı en büyük değer: {0}", long.MaxValue);
Console.WriteLine("long tipinin alacağı en küçük değer: {0}", long.MinValue);
Console.WriteLine("ulong tipinin alacağı en büyük değer: {0}", ulong.MaxValue);
Console.WriteLine("ulong tipinin alacağı en küçük değer: {0}", ulong.MinValue);
Console.WriteLine("float tipinin alacağı en küçük değer: {0}", float.MinValue);
Console.WriteLine("float tipinin alacağı en küçük değer: {0}", float.MinValue);
Console.WriteLine("double tipinin alacağı en küçük değer: {0}", double.MaxValue);
Console.WriteLine("double tipinin alacağı en küçük değer: {0}", double.MinValue);
Console.WriteLine("decimal tipinin alacağı en küçük değer: {0}", decimal.MaxValue);
Console.WriteLine("decimal tipinin alacağı en küçük değer: {0}", decimal.MinValue);
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest