C# Dersleri – Rastgele Sayı,Harf veya String Üretme

C#’da rastgele sayı üretebilmek için Random sınıfı kullanılır, bizde Random sınıfını kullanarak Rastgele sayı,harf veya string ifade üretme işlemlerini inceleyeceğiz..
1-C# Rastgele Sayı Üretme

Random rastgele = new Random();
int sayi = rastgele.Next(0,10);
Console.WriteLine(sayi);

6

Yukarıdaki kodlar ile ilk olarak Random sınıfından rastgele isimli bir nesne türetiyoruz, daha sonra sayi isimli değişkene rastgele.Next(0,10); ile 0-10 arasında üretilen sayıyı atıyoruz.
2-C# Rastgele Harf Üretme
C# ile rastgele harf üretme diye bir komut veya fonksiyon yok ama sayısal değeri karaktere çevirme işlemini yapabiliyoruz http://tr.wikipedia.org/wiki/ASCII_tablosu adresinden karakterlerin kod karşılıklarına bakabilirsiniz. Şimdi kodlarımızı yazıp açıklayalım

int kod = rastgele.Next(65, 91);
char karakter = Convert.ToChar(kod);
Console.WriteLine(karakter);

T

Yukarıdaki kodlarda üretilen sayı dikkat ederseniz 65 ile 91 arasında bunun sebebi biz üretilecek olan değerin bir harf olmasını istedik ascii tablosuna bakarsanız büyük harflerin 65 ile 91 arasında olduğunu görebilirsiniz, üretilen sayıyı daha sonra Convert.ToChar ile karaktere çevirip ekrana yazdırdık.
3-C# Rastgele String Üretme
Rastgele Sayı ve harf ürettik peki string bir ifade nasıl üreteceğiz bunun için farklı yollar var yukarıdaki karakter üretmeyi çoğaltıp sonuçları birleştirmek, yada bir string grubu içinden sonucu alıp göstermek olabilir. Biz şimdi ikinci yöntemi kullanarak C# ile rastgele string üretelim

Random rastgele = new Random();
string harfler = "ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZabcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz";
string uret = "";
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)];
}
Console.WriteLine(uret);
Console.ReadKey();

AhaEdf

Kodlarımızda ilk olarak harfleri bir değişkenin içine atadık daha sonra 6 kere bir döngünün içinde harflerden rastgele birer tane seçip uret stringine ekledik ve ekranda yazdırdık

Pin It on Pinterest