1. Anasayfa
 2. Programlama Temelleri

C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 5 – For Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri..


0

Programlama temelleri C# dersinde uygulanan for döngüsüne ait farklı kullanım örnekleri
Örnek 1: C# For döngüsünde iki değişkenli kullanımı

//i 1'den j 10'dan başlayarak biri artıyor diğeri azalıyor...
int i, j;
for (i = 0, j = 10; i < j; i++, j--)
  Console.WriteLine("i ve j'nin değerleri: " + i + " " + j); 
Console.ReadKey();

Örnek 2: C# For döngüsünde bitiş değerini şarta bağlı kontrol etmek
Verilen sayının en büyük ve en küçük tam bölenini bulan program OBEB ve OKEK

int i, j;
int enkucuk, buyuk;
int num;
num = 21;//kontrol edilecek sayı
enkucuk = buyuk = 1;
for (i = 2, j = num ; (i <= num ) & (j >= 2); i++, j--)
{
  if ((enkucuk == 1) & ((num % i) == 0))
    enkucuk = i;
  if ((buyuk == 1) & ((num % j) == 0))
    buyuk = j;
}
Console.WriteLine("En büyük tam bölen " + buyuk);
Console.WriteLine("En küçük tam bölen " + enkucuk); 
Console.ReadKey();

Örnek 3: C# for döngüsünde mantıksal ifade kontrolü…

int i, j;
bool sart = false;
for (i = 0, j = 100; !sart; i++, j--)
{
  if (i * i >= j) sart = true;
  Console.WriteLine("i, j: " + i + " " + j);
} 
Console.ReadKey();

Örnek 4: C# For döngüsü arttırımı döngü içinde yapmak..

int i;
for (i = 0; i < 10; )
{
  Console.WriteLine("Sayı #" + i);
  i++; // döngü değişkenini arttırıyoruz..
} 
Console.ReadKey();

Örnek 5: C# For döngüsü başlangıç değeri ve arttırımı dışarıda tanımlama

int i;
i = 0; // döngüde kullamılacak başlangıç değerini belirtiyoruz...
for (; i < 10; )
{
  Console.WriteLine("Sayı #" + i);
  i++; // döngü değişkenini arttırıyoruz..
} 
Console.ReadKey();

Örnek 6:C# For Döngüsü içinde işlem yapmak….

 int i;
int toplam = 0;

// 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 
for (i = 1; i <= 100; toplam += i++) ;

Console.WriteLine("Sayıların toplamı..: " + toplam); 
Console.ReadKey();

Örnek 7: C# For döngüsü bir sayının kuvvetlerini bulmak..

int i;
int e;
int sonuc;
for ( i = 0; i < 10; i++)
{
  sonuc = 1;
  e = i;
  while (e > 0)
  {
    sonuc *= 2;
    e--;
  }

  Console.WriteLine("2'nin " + i +
      " . kuvveti " + sonuc);
} 
Console.ReadKey();

Örnek 8: C# do while döngüsü verilen bir sayıyı tersten yazma..

int sayi;
int cevir;
sayi = 1453;
Console.WriteLine("Testen yazdırılacak sayı: " + sayi);
Console.Write("Sayı ters çevrildi sonuç....");

do
{
  cevir = sayi % 10;
  Console.Write(cevir);
  sayi = sayi / 10;
} while (sayi > 0);

Console.WriteLine();
Console.ReadKey();

Örnek 9: C# For Döngüsü belli bir şarta bağlı olarak döngüyü sonlandırma… break komutu ile döngüyü sonlandırabiliriz..

int i;
// break komutu ile döngüyü sonlandırabiliriz..
for ( i = -10; i <= 10; i++)
{
  if (i > 0) break; // sayılar sıfırdan büyük olduğu andan döngü sonlandırılıyor...
  Console.Write(i + " ");
}
Console.WriteLine("Program Bitişi"); 
Console.ReadKey();

Örnek 10:C# do while döngüsünü break ile sonlandırma, belli bir şarta göre döngü dışına çıkma…

int i;
i = -10;
do
{
  if (i > 0) break;
  Console.Write(i + " ");
  i++;
} while (i <= 10);


Console.WriteLine("Program Bitişi"); 
Console.ReadKey();

Örnek 11:C# verilen bir sayının en küçük bölenini bulma, for döngüsü break kullanımı…

int i,num
int bolen = 1;
 num = 21;

for ( i = 2; i < num / 2; i++)
{
  if ((num % i) == 0)
  {
    bolen = i;
    break; // Bölen bulunduğunda döngü sonlandırılıyor... 
  }
}
Console.WriteLine("En küçük tam böleni...: " + bolen); 
Console.ReadKey();

Örnek 12:C# iç içe döngü kullanımı for döngüsü ve while döngüsünü iç içer kullanıyoruz while döngüsünden üst döngüye break komutu ile çıkılıyor…

int i;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
  Console.WriteLine("Dış döngü değişkeni: " + i);
  Console.Write("  İç döngü değişkeni: ");

  int t = 0;
  while (t < 100)
  {
    if (t == 10) break; // iç döngü 10 olduğunda dış döngüye çıkılabilir.... 
    Console.Write(t + " ");
    t++;
  }
  Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine("Döngü tamamlandı.."); 
Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments