1. Anasayfa
 2. Programlama Temelleri

C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 4 – For Döngüsü ve Switch-Case Kullanımı


1

Örnek 1: İki sayı arasındaki pozitif ve negatif sayıları kontrol eden program

int i;
for (i = -5; i <= 5; i++)
{

  Console.Write("Kontrol edilen sayı " + i + ": ");
  if (i < 0) Console.WriteLine("negatif");
  else if (i == 0) Console.WriteLine("işaretsiz");
  else Console.WriteLine("pozitif");
}
Console.ReadKey();

Örnek 2:İki Sayı arasındaki en küçük böleni 2,3,5 ve 7 olan veya bölünmeyen sayıları bulan program

int sayi;
for (sayi = 2; sayi < 25; sayi++)
{
  if ((sayi % 2) == 0)
    Console.WriteLine(sayi+ "'un en küçük böleni = 2");
  else if ((sayi % 3) == 0)
    Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 3");
  else if ((sayi % 5) == 0)
    Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 5");
  else if ((sayi % 7) == 0)
    Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 7");
  else
    Console.WriteLine(sayi + " 2,3,5 veya 7'ye tam bölünemiyor...");
}
Console.ReadKey();

Örnek 3: switch kontrol deyimi kullanımı ve örneği…

int dongu;

for (dongu = 0; dongu < 10; dongu++)
  switch (dongu)
  {
    case 0:
Console.WriteLine("dongu sıfır");
break;
    case 1:
Console.WriteLine("dongu bir");
break;
    case 2:
Console.WriteLine("dongu iki");
break;
    case 3:
Console.WriteLine("dongu üç");
break;
    case 4:
Console.WriteLine("dongu dört");
break;
    default:
Console.WriteLine("dongu beş veya başka bir sayı");
break;
  }
Console.ReadKey();

Örnek 4: switch kontrol deyimi kullanımı ve karakter kontrolü…

char karakter;

for (karakter = 'A'; karakter <= 'E'; karakter++)
  switch (karakter)
  {
    case 'A':
Console.WriteLine("karakter A");
break;
    case 'B':
Console.WriteLine("karakter B");
break;
    case 'C':
Console.WriteLine("karakter C");
break;
    case 'D':
Console.WriteLine("karakter D");
break;
    case 'E':
Console.WriteLine("karakter E");
break;
  }
Console.ReadKey();

Örnek 5: switch kontrol deyimi kullanımı case ile birden fazla durumu kontrol etmek

      int i;

for (i = 1; i < 5; i++)
  switch (i)
  {
    case 1:
    case 2:
    case 3: Console.WriteLine("döngü değeri 1, 2 veya 3");
break;
    case 4: Console.WriteLine("döngü değeri 4");
break;
  }
Console.ReadKey();

Örnek 6: For döngüsü azalan sayı örneği 100’den -100’e kadar olan sayıları 5’er 5’er yazan program

int x;

for (x = 100; x > -100; x -= 5)
  Console.WriteLine(x); 
Console.ReadKey();

Örnek 7:İki sayı arasındakilerden asal olanları ve asal sayı olmayanlarında en büyük bölenini bulan program

int num;
int i;
int bolen;
bool asalmi;
for (num = 1; num < 15; num++)
{
  asalmi = true;
  bolen = 0;
  // sayının tam böleni olup olmadığını buluyoruz
  for (i = 2; i <= num / 2; i++)
  {
    if ((num % i) == 0)
    {
// eğer böleni varsa sayı asal sayı değildir
asalmi = false;
bolen = i;
    }
  }
  if (asalmi)
    Console.WriteLine(num + " asal bir sayı.");
  else
    Console.WriteLine(num+"'nın en büyük tam böleni " + bolen);
} 
     Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 1
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Gizem Şen

Örnek 1: İki sayı arasındaki pozitif ve negatif sayıları kontrol eden program ?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10int i; for (i = -5; i <= 5; i++) { Console.Write("Kontrol edilen sayı " + i + ": "); if (i < 0) Console.WriteLine("negatif"); else if (i == 0) Console.WriteLine("işaretsiz"); else Console.WriteLine("pozitif"); } Console.ReadKey(); Örnek 2:İki Sayı arasındaki en küçük böleni 2,3,5 ve 7 olan veya bölünmeyen sayıları bulan program ?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15int sayi; for (sayi = 2; sayi < 25; sayi++) { if ((sayi %… Read more »