1. Anasayfa
 2. Programlama Temelleri

C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 3 – Aritmetik ve Mantıksal Operatörlerin Kullanımı


0

Burada C# ‘da Kullanılan Operatörler ve İşlevlerinden bahsetmiştik şimdi ise bu Aritmetik ve Mantıksal Operatörlerin nasıl kullanıldıklarını aşağıdaki örnekleri inceleyerek pekiştirelim. kod aralarında açıklamalar kolay gelsin iyi çalışmalar…
Örnek 1: Mod alma işlemi. Kalanı Bulma , integer ve double bölme işlemleri


int intsonuc, ikalan;
double doublesonuc, doublekalan;

intsonuc = 10 / 3;
ikalan = 10 % 3;

doublesonuc = 10.0 / 3.0;
doublekalan = 10.0 % 3.0;

Console.WriteLine("10 / 3 işleminin sonucu ve kalan : " +
    intsonuc + " " + ikalan);
Console.WriteLine("10.0 / 3.0 işleminin sonucu ve kalan : " +
    doublesonuc + " " + doublekalan);
Console.ReadKey();

Örnek 2: Ön ek ve Son ek arttırma x++, ++x

int x, y;
int i;
x = 1;
Console.WriteLine("Aşağıdaki uygulamada y = x + x++; işlemi kullanılmıştır.");
for (i = 0; i < 10; i++)
{
  y = x + x++; // Son ek arttırma x++ 
  Console.WriteLine(y + " ");
}
Console.WriteLine();

x = 1;
Console.WriteLine("Aşağıdaki uygulamada y = x + ++x; işlemi kullanılmıştır");
for (i = 0; i < 10; i++)
{
  y = x + ++x; // ön ek arttırma ++x 
  Console.WriteLine(y + " ");
}
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();

Örnek 3: Aritmetik ve Mantıksal operatörlerin kullanımı


int a, j;
bool b1, b2;
a = 10;
j = 11;
Console.WriteLine("a'nın başlangıç değeri= " + a);
Console.WriteLine("j'nin başlangıç değeri=" + j);
Console.WriteLine("Bu değerlere göre karşılaştırma işlemleri sonucu");
if (a < j) Console.WriteLine("a < j");
if (a <= j) Console.WriteLine("a <= j");
if (a != j) Console.WriteLine("a != j");
if (a == j) Console.WriteLine("Bu kısım çalışmayacak şart sağlanmıyor");
if (a >= j) Console.WriteLine("Bu kısım çalışmayacak şart sağlanmıyor");
if (a > j) Console.WriteLine("Bu kısım çalışmayacak şart sağlanmıyor");

b1 = true;
b2 = false;
Console.WriteLine("b1 =" + b1 + " b2= " + b2 + " değerlerine göre işlem sonucu..");
if (b1 & b2) Console.WriteLine("Bu kısım çalışmayacak şart sağlanmıyor");
if (!(b1 & b2)) Console.WriteLine("!(b1 & b2) sonucu doğru");
if (b1 | b2) Console.WriteLine("b1 | b2 sonucu doğru");
if (b1 ^ b2) Console.WriteLine("b1 ^ b2 sonucu doğru");
Console.ReadKey();

Örnek 4:Mantıksal Operatörlerin kullanımı


bool p = false, q = false;
int e, f;

for (e = 0; e < 2; e++)
{
  for (f = 0; f < 2; f++)
  {
    if (e == 0) p = true;
    if (e == 1) p = false;
    if (f == 0) q = true;
    if (f == 1) q = false;

    Console.WriteLine("p değeri " + p + ", q değeri " + q);
    if (!p | q) Console.WriteLine(p + " ve " + q +
     " olduğu zaman sonuç " + true);
    Console.WriteLine();

   
  }
}
Console.ReadKey();

Örnek 5:Bitsel & işlemi ile tek ve çift sayıları bulma

ushort num;
num = 10;
if ((num & 1) == 1)
  Console.WriteLine("Bu kısım çalışmayacak");

num = 11;
if ((num & 1) == 1)
  Console.WriteLine(num + " tek sayıdır.."); 
Console.ReadKey();

Örnek 6: Byte değerini Bitler halinde görüntüleme, sayının ikilik sistemdeki karşılığını bulma


int t;
byte sayi;
sayi = 24;
Console.WriteLine(sayi + " sayısının ikilk sistemdeki karşılığı");
for (t = 128; t > 0; t = t / 2)
{
  if ((sayi & t) != 0) Console.Write("1 ");
  if ((sayi & t) == 0) Console.Write("0 ");
  
}
Console.WriteLine();
Console.ReadKey();

Örnek 7: ? Kullanarak sıfıra bölünme hatasını engelleme


int sonuc;
for (int aa = -5; aa < 6; aa++)
{
  sonuc = aa != 0 ? 100 / aa : 0;
  if (aa != 0)
    Console.WriteLine("100 / " + aa + " sonucu " + sonuc);
}
Console.ReadKey();

Örnek 8: ? Kullanarak sıfıra bölünme hatasını engelleme


for (int abc = -5; abc < 6; abc++)
  if (abc != 0 ? true : false)
    Console.WriteLine("100 / " + abc +
  " is " + 100 / abc); 
     

Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 2
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments