C# if else – switch case Kontrol Yapıları Örnekleri

Bu bölümde C#’da kontrol ifadelerin nasıl kullanıldığına dair örnekler göreceğiz. Örneklerde if else veya switch case yapıları kullanılacaktır.

Örnek 1: Girilen bir sayının çift veya tek olduğunu bulan program

int sayi;
      Console.Write("Bir sayı girin:t");
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      if (sayi % 2 == 0)
      {
        Console.WriteLine("{0} çift sayıdır", sayi);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("{0} tek sayıdır", sayi);
      }
      Console.ReadLine();

kontrolornek1

Örnek 2:1-7 arasında girilen değere göre gün karşılığını veren programı switch case kullanarak yapın.
(1-Pazartesi,2-salı gibi…)

 int secim;
    label:
      Console.Write("nn (1-7) arasında bir gün değeri girin.:t");
      secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      switch (secim)
      {
        case 1:
          Console.WriteLine("Pazartesi");
          break;
        case 2:
          Console.WriteLine("Salı");
          break;
        case 3:
          Console.WriteLine("Çarşamba");
          break;
        case 4:
          Console.WriteLine("Perşembe");
          break;
        case 5:
          Console.WriteLine("Cuma");
          break;
        case 6:
          Console.WriteLine("Cumartesi");
          break;
        case 7:
          Console.WriteLine("Pazar");
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Geçersiz seçim tekrar deneyinn");
          goto label;
      }
      Console.ReadLine();

kontrolornek2

Örnek 3: Kullanıcının girmiş olduğu karaktere göre hangi kitap türünü seçtiğini bulan programı switch case ile yapın
Seçenekler
B-Bilgisayar
M-Matematik
T-Tarih
İ-İngilizce
kullanıcı eğer bu seçimlerden başka bir seçim yaparsa geçersiz seçim olarak uyarıp tekrar bilgi girişi isteye programı yapın..

char secim;
    label:
      Console.Write("nn Seçtiğinin kitabın İlk harfini girin t");
      secim = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

      switch (secim)
      {
        case 'B':
          Console.WriteLine("Bilgisayar");
          break;
        case 'M':
          Console.WriteLine("Matematik");
          break;
        case 'T':
          Console.WriteLine("Tarih");
          break;
        case 'İ':
          Console.WriteLine("İngilizce");
          break;        
        default:
          Console.WriteLine("Geçersiz seçim tekrar deneyinn");
          goto label;
      }
      Console.ReadLine();

kontrolornek3

Örnek 4:Alışveriş tutarına göre aşağıda verilen tablodaki indirim miktarını uygulayan programı yapın..

Alışveriş Tutarı İndirim Ödenecek Tutar
1000 az 5% ?
1000 ile 10000 arası 8% ?
10000’den büyük 8.5% ?

int tutar;
      double indirim,odenecek;
      Console.WriteLine("Yapılan alışveriş miktarını girin");
      tutar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (tutar <=1000)
      {
        indirim = tutar * 0.05;
        odenecek = tutar - indirim;
        Console.WriteLine("İndirim Miktarı {0}", indirim);
        Console.WriteLine("Ödencek Tutar {0}", odenecek);

      }
      else if(tutar>1000 && tutar <=10000)
      {
        indirim = tutar * 0.08;
        odenecek = tutar - indirim;
        Console.WriteLine("İndirim Miktarı {0}", indirim);
        Console.WriteLine("Ödencek Tutar {0}", odenecek);
      }
      else      
      {
        indirim = tutar * 0.085;
        odenecek = tutar - indirim;
        Console.WriteLine("İndirim Miktarı {0}", indirim);
        Console.WriteLine("Ödencek Tutar {0}", odenecek);
      }
      Console.ReadLine();

kontrolornek4