C# if else – switch case Kontrol Yapıları Örnekleri

Bu bölümde C#’da kontrol ifadelerin nasıl kullanıldığına dair örnekler göreceğiz. Örneklerde if else veya switch case yapıları kullanılacaktır.

Örnek 1: Girilen bir sayının çift veya tek olduğunu bulan program

int sayi;
Console.Write("Bir sayı girin:t");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
{
Console.WriteLine("{0} çift sayıdır", sayi);
}
else
{
Console.WriteLine("{0} tek sayıdır", sayi);
}
Console.ReadLine();

kontrolornek1

Örnek 2:1-7 arasında girilen değere göre gün karşılığını veren programı switch case kullanarak yapın.
(1-Pazartesi,2-salı gibi…)

int secim;
label:
Console.Write("nn (1-7) arasında bir gün değeri girin.:t");
secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (secim)
{
case 1:
Console.WriteLine("Pazartesi");
break;
case 2:
Console.WriteLine("Salı");
break;
case 3:
Console.WriteLine("Çarşamba");
break;
case 4:
Console.WriteLine("Perşembe");
break;
case 5:
Console.WriteLine("Cuma");
break;
case 6:
Console.WriteLine("Cumartesi");
break;
case 7:
Console.WriteLine("Pazar");
break;
default:
Console.WriteLine("Geçersiz seçim tekrar deneyinn");
goto label;
}
Console.ReadLine();

kontrolornek2

Örnek 3: Kullanıcının girmiş olduğu karaktere göre hangi kitap türünü seçtiğini bulan programı switch case ile yapın
Seçenekler
B-Bilgisayar
M-Matematik
T-Tarih
İ-İngilizce
kullanıcı eğer bu seçimlerden başka bir seçim yaparsa geçersiz seçim olarak uyarıp tekrar bilgi girişi isteye programı yapın..

char secim;
label:
Console.Write("nn Seçtiğinin kitabın İlk harfini girin t");
secim = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
switch (secim)
{
case 'B':
Console.WriteLine("Bilgisayar");
break;
case 'M':
Console.WriteLine("Matematik");
break;
case 'T':
Console.WriteLine("Tarih");
break;
case 'İ':
Console.WriteLine("İngilizce");
break;        
default:
Console.WriteLine("Geçersiz seçim tekrar deneyinn");
goto label;
}
Console.ReadLine();

kontrolornek3

Örnek 4:Alışveriş tutarına göre aşağıda verilen tablodaki indirim miktarını uygulayan programı yapın..

Alışveriş TutarıİndirimÖdenecek Tutar
1000 az5%?
1000 ile 10000 arası8%?
10000’den büyük8.5%?

int tutar;
double indirim,odenecek;
Console.WriteLine("Yapılan alışveriş miktarını girin");
tutar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (tutar <=1000)
{
indirim = tutar * 0.05;
odenecek = tutar - indirim;
Console.WriteLine("İndirim Miktarı {0}", indirim);
Console.WriteLine("Ödencek Tutar {0}", odenecek);
}
else if(tutar>1000 && tutar <=10000)
{
indirim = tutar * 0.08;
odenecek = tutar - indirim;
Console.WriteLine("İndirim Miktarı {0}", indirim);
Console.WriteLine("Ödencek Tutar {0}", odenecek);
}
else      
{
indirim = tutar * 0.085;
odenecek = tutar - indirim;
Console.WriteLine("İndirim Miktarı {0}", indirim);
Console.WriteLine("Ödencek Tutar {0}", odenecek);
}
Console.ReadLine();

kontrolornek4

 • Hüsam

  Switch case örnekleri başka yokmu

 • aslan

  hocam benim söyle bi sorum olacak for ( x =100 x>=1 x++ ) bunu switch case ile yapcaz ama bizden istenen hatalarını bulmamız nasıl yaparız simdiden cok tesekür ederim

  • BilisimOgretmeni

   for döngü komutu switch karşılaştırma komutu for ile yapılan işlemi switch ile yapamazsın

 • mehmet

  static double sayi1 = 0, sayi2 = 0;

  static byte secim = 0;

  static void menuy()

  {

  Console.Clear();

  Console.Write(“1.sayıyı girin:”);

  sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write(“2.sayıyı girin:”);

  sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(“1-toplama”);

  Console.WriteLine(“2-çıkarma”);

  Console.WriteLine(“3-çarpma”);

  Console.WriteLine(“4-bölme”);

  Console.WriteLine(“Seçiminiz ?”);

  secim = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

  }

  static void Main(string[] args)

  {

  menuy();

  switch (secim)

  {

  case 1:

  {

  double sonuc = sayi1 + sayi2;

  Console.WriteLine(“Sonuç={0}”, sonuc);

  Console.ReadLine();

  menuy();

  break;

  }

  case 2:

  {

  double sonuc = sayi1 – sayi2;

  Console.WriteLine(“Sonuç={0}”, sonuc);

  Console.ReadLine();

  menuy();

  break;

  }

  case 3:

  {

  double sonuc = sayi1 * sayi2;

  Console.WriteLine(“Sonuç={0}”, sonuc);

  Console.ReadLine();

  menuy();

  break;

  }

  case 4:

  {

  double sonuc = sayi1 / sayi2;

  Console.WriteLine(“Sonuç={0}”, sonuc);

  Console.ReadLine();

  menuy();

  break;

  }

  default:

  {

  Console.WriteLine(“yanlış bilgi girdiniz”);

  Console.ReadLine();

  menuy();

  break;

  }

  }

  Console.ReadKey();

  }

  hocam bu program 2. döngüde sonucu yazmıyor neden

 • dilek

  1 ile 20 arasında olan, bilgisayarın hafızasında tuttuğu sayıyı bulan switch case prpgramını yazarmısınız

  • Bilal Bağ

   int i = 1, sayi,a;
   Random rdn = new Random();
   Console.WriteLine(“Lütfen sayı giriniz”);
   int rastgele = rdn.Next(0, 20);
   while (true)
   {
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
   sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
   if (i > 10)
   {
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
   Console.WriteLine(“Tahmin etme sayınızı aştınız(10), Bulunacak sayı:{0}”, rastgele);
   break;
   }
   Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
   if (sayi == rastgele )
   {
   Console.WriteLine(i + “.tahmininizde sayıyı buldunuz. “);
   break;
   }
   else
   {
   if (sayi < rastgele)
   {
   Console.WriteLine("Lütfen daha büyük bir sayı giriniz");
   }
   else
   {
   Console.WriteLine("Lütfen daha küçük bir sayı giriniz");
   }
   }
   i++;
   }
   Console.ReadLine();

Pin It on Pinterest