C# Örnekleri – Metotlarla Dört İşlem

Kullanıcının girdiği iki sayı üzerinde menüden yapılan seçime göre 4 işlem uygulayan programı yazın
metotislem

static double sayi1 = 0, sayi2 = 0;
static byte secim = 0;
static void sayiiste()
{
Console.Clear();
Console.Write("1.sayıyı girin:");
sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("2.sayıyı girin:");
sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
static void menuy()
{       
Console.WriteLine("1-toplama");
Console.WriteLine("2-çıkarma");
Console.WriteLine("3-çarpma");
Console.WriteLine("4-bölme");
Console.WriteLine("Seçiminiz ?");
secim = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
}//http://www.bilisimogretmeni.com/
static void Main(string[] args)
{
menuy();
baslangic:
switch (secim)
{
case 1:
{
sayiiste();
double sonuc = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine("Sonuç={0}", sonuc);
Console.ReadLine();
menuy();
goto baslangic;
break;
}
case 2://http://www.bilisimogretmeni.com/
{
sayiiste();
double sonuc = sayi1 - sayi2;
Console.WriteLine("Sonuç={0}", sonuc);
Console.ReadLine();
menuy();
goto baslangic;
break;
}
case 3:
{
sayiiste();
double sonuc = sayi1 * sayi2;
Console.WriteLine("Sonuç={0}", sonuc);
Console.ReadLine();
menuy();
goto baslangic;
break;
}
case 4:
{
sayiiste();
double sonuc = sayi1 / sayi2;
Console.WriteLine("Sonuç={0}", sonuc);
Console.ReadLine();
menuy();
goto baslangic;
break;
}
default:
{//http://www.bilisimogretmeni.com/
Console.WriteLine("yanlış bilgi girdiniz");
Console.ReadLine();
menuy();
goto baslangic;
break;
}
}          
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest