C# Metot Kullanım Örnekleri

Daha önceden aşağıdaki bağlantılarda metot nedir, nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır, konularını açıklamıştık aşağıdaki örneklere geçmeden bu konuları okumanızda fayda var..
C# Metot Tanımlama
C# Metot ve Fonksiyon Çağırma
C# Metotlar İçin Parametre Tanımlamak
C# Metotların Geriye Bilgi Göndermeleri
C# Metotları Aşırı Yüklemek
Ben bunları biliyorum veya okudum yada hiç gerek yok diyorsanız hemen örneklere geçelim örnekleri açıklamadan soru-cevap şeklinde ekledim anlaşılmayan bölümleri yorum kısmında sorabilirsiniz..

Soru-1 Girilen Sayının Tek mi-Çift mi Olduğunu kontrol eden programı metot kullanarak yapın.

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Bir Sayı Girin");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
tekmiciftmi(sayi);      
Console.ReadKey();
}
//www.bilisimogretmeni.com
static void tekmiciftmi(int a)
{
if (a % 2 == 0)
{
Console.WriteLine("Sayı Çİft");
}
else
{
Console.WriteLine("Sayı Tek");
}
}

Soru-2 Klavyeden Girilen İki sayıdan hangisinin büyük olduğunu geriye değer gönderen metot kullanarak yapın

buyukkucukmetot

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Birinci Sayıyı girin");
int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci Sayıyı girin");
int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int buyuk=kucukbuyuk(sayi1, sayi2);
Console.WriteLine("Girilen büyük sayı=" + buyuk);
Console.ReadKey();
}  //www.bilisimogretmeni.com
static int kucukbuyuk(int a, int b)
{
if (a > b)
{
return a;
}
else
{
return b;
}
}

Soru-3 Klavyeden birim fiyatı ve indirim oranı girilen malın fiyatını hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)

static void indirimli_fiyat(int fiyat, int indirim)
{
Console.Write("İndirimli fiyat {0} liradır",fiyat*(100-indirim));
}
//www.bilisimogretmeni.com
static void Main(string[] args)
{
int n_fiyat, indirim_orani;
Console.Write("malin fiyatını giriniz.......:");
n_fiyat= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("İndirim oranını giriniz.......:");
indirim_orani= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
indirimli_fiyat(n_fiyat, indirim_orani);
Console.ReadKey();
}

Soru-4 Bir araca ait gittiği yol ve gidiş süresi klavyeden girildiğinde ortalama hızı hesaplayıp ekrana yazan C# konsol uygulamasını yapınız.(Metot kullanılacak)

static void hiz(int yol, int sure)
{
Console.Write("Aracın ortalama hızı {0} KM/S",yol/sure);
}
//www.bilisimogretmeni.com
static void Main(string[] args)
{
int alinan_yol, zaman;
Console.Write("Gidilen yolu giriniz.......:");
alinan_yol= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Süreyi giriniz.......:");
zaman= Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
hiz(alinan_yol, zaman);
Console.ReadKey();
}

Soru-5 Üç Kenar uzunluğu girilen üçgenin çeşidini bulan programı geriye değer göndermeyen metot kullanarakj yapın

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Birinci Kenar");
int k1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("İkinci Kenar");
int k2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Üçüncü Kenar");
int k3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
ucgenbul(k1,k2,k3);
Console.ReadKey();
} //www.bilisimogretmeni.com
static void ucgenbul(int a,int b,int c)
{
if (a == b && a == c)
{
Console.WriteLine("EşKenar");
}
else if (a != b && a != c)
{
Console.WriteLine("Çeşit Kenar");
}
else
{
Console.WriteLine("İkiz Kenar");
}
}

Soru-6 A2+B2 işlemi için FORMUL adında bir metod oluşturarak A ve B değerleri gönderilerek geri işlemin sonucunu gönderen metodu oluşturunuz ve Klavyeden girilen A ve B değerlerini metoda göndererek formülün sonucunu ekrana yazdıran C# programını yazınız.

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("A'yı giriniz");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("B'yı giriniz");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(formul(a, b));
Console.ReadKey();
}//www.bilisimogretmeni.com
static int formul(int A, int B)
{
int SONUC;
SONUC = (A * A) + (B * B);
return SONUC;
}
 • afet

  soru-3 deki kod hatalı

Pin It on Pinterest