C# Örnekleri – Floyd Üçgeni

C# Örneklerimize Floyd üçgeni oluşturma ile devam ediyoruz, peki nasıl bişey ki bu floyd üçgeni diyorsanız aşağıdaki şekil açıklayıcı olabilir.

1
2 	3
4 	5 	6
7 	8 	9 	10
11 	12 	13 	14 	15

yukarıdaki görüntüyü c# ile oluştururken yapacağımız işlem iç içe for döngüsü kurmak kodlarımız ve ekran çıktısı
floyducgeni

int i, j, k = 1;
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
for (j = 1; j < i + 1; j++)
{
Console.Write(k++ + " ");
}
Console.Write("\n");
}
Console.ReadLine();

Pin It on Pinterest