C# Örnekleri – Girilen Sayıları Basamaklarına Göre Ayıran Program

Girilen 20 sayıdan kaç tanesinin üç basamaklı kaç tanesinin 2 basamaklı kaç tanesinin 1 basamaklı olduğunu bulan C# programı,
Kullanıcını sayıları gireceği bir dizi tanımlanır, daha sonra girilen sayılar string’e çevrilip Length metodu ile kaç karakter olduğunu bulup diğer döngü içinde if komutu ile basamak sayılarına göre ekran da yazdırıyoruz.
kacbasamak

int[] sayilar = new int[20];
for (int i = 0; i < 20; i++)
{
Console.WriteLine(i+1 + ".sayıyı girin");
sayilar[i] = Int16.Parse(Console.ReadLine());
}//www.bilisimogretmeni.com
int bir=0, iki=0, uc=0;
foreach(int sayi in sayilar)
{
if (Convert.ToString(sayi).Length == 1) bir++;
if (Convert.ToString(sayi).Length == 2) iki++;
if (Convert.ToString(sayi).Length == 3) uc++;
}//www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayılardan " + bir + " tanesi bir basamaklı");
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayılardan " + iki + " tanesi iki basamaklı");
Console.WriteLine("Girdiğiniz sayılardan " + uc + " tanesi uc basamaklı");
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest