C# Örnekleri – İkilik Sayı Sisteminden Onluk Sayı Sistemine Çevirme

C# örneklerimize kullanıcının girdiği ikilik sayı sistemindeki bir sayıyı Onluk sayı sistemine çeviren program ile devam ediyoruz. Bu işlemin tersini daha önceden burada yapmıştık. İlk olarak sayı sisteminde çevirme işlemi nasıl olacak bir bakalım
cd_r2
Şimdi programda ilk olarak ikilik sayı sisteminde bir sayı girilip girilmediğini tüm basamaklara tek tek bakarak kontrol ediyoruz. Daha sonra girilen sayının her basamağı alınarak çevirmek işlemini yapacağız kodlar..:
ikiliktenonluga

 tekrar:
      Console.WriteLine("İkilik sayı sisteminde bir sayı girin");
      string ikilik = Console.ReadLine();
      foreach (char basamak in ikilik)
      {//http://www.bilisimogretmeni.com/
        if((basamak!='0')&&(basamak!='1'))
        {
          goto tekrar;
        }
      }
      double onluk = 0;
      int sira=0;
      for (int i = ikilik.Length-1; i >=0; i--)
      {
        onluk+=(Math.Pow(2,sira)*Convert.ToInt32(ikilik.Substring(i,1)));      
        sira++;
      }//http://www.bilisimogretmeni.com/
      Console.WriteLine("Sonuç={0}",onluk);
      Console.ReadKey();