C# Örnekleri Kıt/Zengin Sayı Bulma

Kıt Sayı: Kendisi hariç pozitif tamsayı bölenlerinin toplamı kendinden küçük olan sayıdır.
örneğin 21 sayısı kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri: 1, 3,7 toplamları 10 yapıyor. ve 21>10 olduğundan 21 kıt sayıdır.

bir başka örnek: 16 kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri: 1,2,4,8 toplamları 15 yapıyor. 16>15 olduğundan 16 kıt sayıdır.

Zengin Sayı..: Kendisi hariç pozitif tamsayı bölenlerinin toplamı kendinden büyük olan sayıdır.

örneğin 18 sayısı kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri: 9, 6, 3, 2 ve 1. toplamları 21 yapıyor. ve 21>18 olduğundan 18 zengin sayıdır.

bir başka örnek:24. kendisi hariç pozitif tam sayı bölenleri: 12, 8, 6, 4, 3, 2 ve 1. toplamları 36 yapıyor. 36>24 olduğundan 24 zengin sayıdır.

Eve bu açıklamalara göre programımızı yazıyoruz.
kitzenginsayi

listBox1.Items.Clear();
int bitis = 0, toplam;
string ney = "";
if (comboBox1.SelectedIndex == 0)
{
bitis = 9;
}
else if (comboBox1.SelectedIndex == 1)
{
bitis = 99;
}
else if (comboBox1.SelectedIndex == 2)
{
bitis = 999;
}
else if (comboBox1.SelectedIndex == 3)
{
bitis = 9999;
}
else if (comboBox1.SelectedIndex == 4)
{
bitis = 99999;
}
if (comboBox2.SelectedIndex == 0)
{
ney = "kıt";
}
else if (comboBox2.SelectedIndex == 1)
{
ney = "zengin";
}
for (int i = 0; i <= bitis; i++)
{
toplam=0;//www.bilisimogretmeni.com
for (int x = 1; x < i; x++)
{
if (i % x == 0)
{
toplam += x;
}
}
if (ney == "kıt")
{
if (toplam < i)
{
listBox1.Items.Add(i);
}
}
else if (ney == "zengin")
{
if (toplam > i)
{
listBox1.Items.Add(i);
}
}
}

Pin It on Pinterest