C# Örnekleri- Length Fonksiyonu Kullanmadan Girilen Harf Sayısını Bulma

C# Örneklerimize – Length Fonksiyonu Kullanmadan Girilen Harf Sayısını Bulma uygulaması ile devam ediyoruz kodlarda girilen ifade içindeki her karakter sıra ile okunmaya başlanıyor eğer okunursa harf vardır ve harf sayısı bir artar, eğer okuma işleminde hata olursa harf yoktur ve sonuç gösterilir. Programda hata kontrolü için try-catch uygulanmıştır.
lenghtolmadanharf

Console.Write("Bir Cümle Girin ");
string cumle = Console.ReadLine();//http://www.bilisimogretmeni.com     
int uzunluk = 0;
try
{
char harf;
while (true)
{
harf = cumle[uzunluk];
uzunluk++;
}
}
catch (IndexOutOfRangeException)
{
}
Console.WriteLine("'{0}' ifadesi {1} karakter uzunluğundadır", cumle, uzunluk);      
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest