C# Örnekleri – PictureBox’a Yazı Yazma

C# örneklerimize picturebox’a yazı ekleme örneği ile devam ediyoruz, uygulamamız da girilen iki notun ortalaması alınacak ve sonuç picturebox içerisinde gösterilecek ilk olarak form tasarımını yapıyoruz
ve kodlarımızı yazıyoruz PictureBox’a yazı yazma işlemi için Graphics sınıfından bir nesne üretip DrawString ile yazıyı resim şeklinde çiziyoruz.
grafik

int not1 = Int16.Parse(textBox1.Text);
      int not2 = Int16.Parse(textBox2.Text);
      double ortalama = (not1 + not2) / 2;
      Graphics g = pictureBox1.CreateGraphics();
      using (Font myFont = new Font("Arial", 14))
      {
        g.DrawString(ortalama.ToString(), myFont, Brushes.Green, new Point(2, 3));
      }

grafikk