C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 4 – For Döngüsü ve Switch-Case Kullanımı

Örnek 1: İki sayı arasındaki pozitif ve negatif sayıları kontrol eden program

int i;
for (i = -5; i <= 5; i++)
{
Console.Write("Kontrol edilen sayı " + i + ": ");
if (i < 0) Console.WriteLine("negatif");
else if (i == 0) Console.WriteLine("işaretsiz");
else Console.WriteLine("pozitif");
}
Console.ReadKey();

Örnek 2:İki Sayı arasındaki en küçük böleni 2,3,5 ve 7 olan veya bölünmeyen sayıları bulan program

int sayi;
for (sayi = 2; sayi < 25; sayi++)
{
if ((sayi % 2) == 0)
Console.WriteLine(sayi+ "'un en küçük böleni = 2");
else if ((sayi % 3) == 0)
Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 3");
else if ((sayi % 5) == 0)
Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 5");
else if ((sayi % 7) == 0)
Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 7");
else
Console.WriteLine(sayi + " 2,3,5 veya 7'ye tam bölünemiyor...");
}
Console.ReadKey();

Örnek 3: switch kontrol deyimi kullanımı ve örneği…

int dongu;
for (dongu = 0; dongu < 10; dongu++)
switch (dongu)
{
case 0:
Console.WriteLine("dongu sıfır");
break;
case 1:
Console.WriteLine("dongu bir");
break;
case 2:
Console.WriteLine("dongu iki");
break;
case 3:
Console.WriteLine("dongu üç");
break;
case 4:
Console.WriteLine("dongu dört");
break;
default:
Console.WriteLine("dongu beş veya başka bir sayı");
break;
}
Console.ReadKey();

Örnek 4: switch kontrol deyimi kullanımı ve karakter kontrolü…

char karakter;
for (karakter = 'A'; karakter <= 'E'; karakter++)
switch (karakter)
{
case 'A':
Console.WriteLine("karakter A");
break;
case 'B':
Console.WriteLine("karakter B");
break;
case 'C':
Console.WriteLine("karakter C");
break;
case 'D':
Console.WriteLine("karakter D");
break;
case 'E':
Console.WriteLine("karakter E");
break;
}
Console.ReadKey();

Örnek 5: switch kontrol deyimi kullanımı case ile birden fazla durumu kontrol etmek

int i;
for (i = 1; i < 5; i++)
switch (i)
{
case 1:
case 2:
case 3: Console.WriteLine("döngü değeri 1, 2 veya 3");
break;
case 4: Console.WriteLine("döngü değeri 4");
break;
}
Console.ReadKey();

Örnek 6: For döngüsü azalan sayı örneği 100’den -100’e kadar olan sayıları 5’er 5’er yazan program

int x;
for (x = 100; x > -100; x -= 5)
Console.WriteLine(x); 
Console.ReadKey();

Örnek 7:İki sayı arasındakilerden asal olanları ve asal sayı olmayanlarında en büyük bölenini bulan program

int num;
int i;
int bolen;
bool asalmi;
for (num = 1; num < 15; num++)
{
asalmi = true;
bolen = 0;
// sayının tam böleni olup olmadığını buluyoruz
for (i = 2; i <= num / 2; i++)
{
if ((num % i) == 0)
{
// eğer böleni varsa sayı asal sayı değildir
asalmi = false;
bolen = i;
}
}
if (asalmi)
Console.WriteLine(num + " asal bir sayı.");
else
Console.WriteLine(num+"'nın en büyük tam böleni " + bolen);
} 
Console.ReadKey();
 • Gizem Şen

  Örnek 1: İki sayı arasındaki pozitif ve negatif sayıları kontrol eden program

  ?1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10int i;

  for (i = -5; i <= 5; i++)

  {

  Console.Write("Kontrol edilen sayı " + i + ": ");

  if (i < 0) Console.WriteLine("negatif");

  else if (i == 0) Console.WriteLine("işaretsiz");

  else Console.WriteLine("pozitif");

  }

  Console.ReadKey();

  Örnek 2:İki Sayı arasındaki en küçük böleni 2,3,5 ve 7 olan veya bölünmeyen sayıları bulan program

  ?1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15int sayi;

  for (sayi = 2; sayi < 25; sayi++)

  {

  if ((sayi % 2) == 0)

  Console.WriteLine(sayi+ "'un en küçük böleni = 2");

  else if ((sayi % 3) == 0)

  Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 3");

  else if ((sayi % 5) == 0)

  Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 5");

  else if ((sayi % 7) == 0)

  Console.WriteLine(sayi + "'un en küçük böleni = 7");

  else

  Console.WriteLine(sayi + " 2,3,5 veya 7'ye tam bölünemiyor…");

  }

  Console.ReadKey();

  Örnek 3: switch kontrol deyimi kullanımı ve örneği…

  ?1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25int dongu;

  for (dongu = 0; dongu < 10; dongu++)

  switch (dongu)

  {

  case 0:

  Console.WriteLine("dongu sıfır");

  break;

  case 1:

  Console.WriteLine("dongu bir");

  break;

  case 2:

  Console.WriteLine("dongu iki");

  break;

  case 3:

  Console.WriteLine("dongu üç");

  break;

  case 4:

  Console.WriteLine("dongu dört");

  break;

  default:

  Console.WriteLine("dongu beş veya başka bir sayı");

  break;

  }

  Console.ReadKey();

  Örnek 4: switch kontrol deyimi kullanımı ve karakter kontrolü…

  ?1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22char karakter;

  for (karakter = 'A'; karakter <= 'E'; karakter++)

  switch (karakter)

  {

  case 'A':

  Console.WriteLine("karakter A");

  break;

  case 'B':

  Console.WriteLine("karakter B");

  break;

  case 'C':

  Console.WriteLine("karakter C");

  break;

  case 'D':

  Console.WriteLine("karakter D");

  break;

  case 'E':

  Console.WriteLine("karakter E");

  break;

  }

  Console.ReadKey();

  Örnek 5: switch kontrol deyimi kullanımı case ile birden fazla durumu kontrol etmek

  ?1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13 int i;

  for (i = 1; i -100; x -= 5)

  Console.WriteLine(x);

  Console.ReadKey();

  Örnek 7:İki sayı arasındakilerden asal olanları ve asal sayı olmayanlarında en büyük bölenini bulan program

  ?1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24int num;

  int i;

  int bolen;

  bool asalmi;

  for (num = 1; num < 15; num++)

  {

  asalmi = true;

  bolen = 0;

  // sayının tam böleni olup olmadığını buluyoruz

  for (i = 2; i <= num / 2; i++)

  {

  if ((num % i) == 0)

  {

  // eğer böleni varsa sayı asal sayı değildir

  asalmi = false;

  bolen = i;

  }

  }

  if (asalmi)

  Console.WriteLine(num + " asal bir sayı.");

  else

  Console.WriteLine(num+"'nın en büyük tam böleni " + bolen);

  }

  Console.ReadK

Pin It on Pinterest