Visual Studio C# Dersleri – C# Kayan Yazı Oluşturma

C# ile Form başlığındaki yazı veya form üzerindeki label de yer alan yazının kaymasını sağlayabiliriz bunun için form üzerine bir adet timer ve birde label yerleştiriyoruz. Daha sonra form üzerinde çift tıklayarak load olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Enabled = true;
label1.Text = " www.bilisimogretmeni.com ";
}

timer nesnesinin üzerine çift tıklayıp yazının kayması için gerekli kodları yazıyoruz. Burada Kayan yazı oluşturmak için Substring fonksiyonu kullanıyoruz

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = label1.Text.Substring(1) + label1.Text.Substring(0, 1);
}
C# Kayan Yazı Programı (904 indirme)
  • Samet UCA

    Teşekkür ederim 🙂

Pin It on Pinterest