Visual Studio C# Dersleri – C# Listbox’a Tekrarlı (Aynı) Bilgi Girişi Engelleme

C#’da bir program yazdınız ve bilgiler C#’da Listbox’a girilecek ama aynı bilgiden tekrar girilmesini istemiyorsunuz yani Listbox içerisinde her bilgiden bir tane olmasını istiyorsunuz.

Bunun için listbox’ın Contains özelliğinden faydalanacağız. İlk olarak aşağıdaki gibi bir form oluşturuyoruz. Form üzerine birer tane listbox, buton ve textbox ekliyoruz. Ve listbox’ın içine elemanları ekleyebilmek için butonun click olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz..

if (listBox1.Items.Contains(textBox1.Text)==false)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
textBox1.Text = "";
}
else
{
MessageBox.Show("Tekrarlı Bilgi","Uyarı");
}

Pin It on Pinterest