1. Ana Sayfa
  2. Visual Studio C#

Visual Studio C# Örnekleri- Fonksiyonlu Hesap Makinesi Yapımı

Visual Studio C# Örnekleri- Fonksiyonlu Hesap Makinesi Yapımı
3

Visual Studio C# Örneklerimize Fonksiyonlu Hesap Makinesi Yapım örneği ile devam ediyoruz. İlk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz.
hesapmakinesi
Daha önceden burada hesap makinesi yapım mantığını anlatmıştık, şimdi yapacağımız uygulamada hesap makinesi ile ,karekök, üs, logaritma, trigonometrik fonksiyonların hesaplama işlemlerini yapacağız kodlarımız aşağıda , kod aralarında açıklama satırları yada hangi işlem için yazıldıkları mevcut.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
namespace Calculator
{
public partial class Form1 : Form
{
double a, b, c;
string islem;
long d, g, f;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void temizle_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Clear();
// Gösterilen Sonuç Temizleniyor
//www.bilisimogretmeni.com
}
private void btn1_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn1.Text;
}
private void btn2_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn2.Text;
}
private void btn3_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn3.Text;
}
private void btn4_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn4.Text;
}
private void btn5_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn5.Text;
}
private void btn6_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn6.Text;
}
private void btn7_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn7.Text;
}
private void btn8_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn8.Text;
}
private void btn9_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn9.Text;
}
private void btn0_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btn0.Text;
}
private void btnDt_Click(object sender, EventArgs e)
{
sonuctext.Text = sonuctext.Text + btnDt.Text;
}
// Eşittir tuşuna basılınca seçilen işleme göre sonuç üretiliyor. 
//www.bilisimogretmeni.com
private void btnEqual_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
switch (islem)
{
case "+": b = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = a + b;
sonuctext.Text = c.ToString();
break;
case "-": b = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = a - b;
sonuctext.Text = c.ToString();
break;
case "*": b = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = a * b;
sonuctext.Text = c.ToString();
break;
case "/": b = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = a / b;
sonuctext.Text = c.ToString();
break;
case "^": b = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Pow(a, b);
sonuctext.Text = c.ToString();
break;
case "&": g = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
f = g & d;
sonuctext.Text = f.ToString();
break;
case "|": g = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
f = g | d;
sonuctext.Text = f.ToString();
break;
case "xor": g = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
f = g ^ d;
sonuctext.Text = f.ToString();
break;
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
/// Hesap makinesi üzerindeki butonları aktif hale getiriyor.       
private void btnOn_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (sonuctext.Enabled == false)
{
sonuctext.Enabled = true;
btn0.Enabled = true;
btn1.Enabled = true;
btn2.Enabled = true;
btn3.Enabled = true;
btn4.Enabled = true;
btn5.Enabled = true;
btn6.Enabled = true;
btn7.Enabled = true;
btn8.Enabled = true;
btn9.Enabled = true;
btnDt.Enabled = true;
btnEqual.Enabled = true;
MessageBox.Show("Hesap Makinesi Açıldı.........", "Hesap Makinesi Bilgilendirme");
}
else
{
MessageBox.Show("Hesap Makinesi işlem yapmaya hazır.........", "Hesap Makinesi Bilgilendirme");
}
}
// Hesap makinesi üzerindeki butonları pasif hale getiriyor.  
private void btnOff_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (sonuctext.Enabled == true)
{
sonuctext.Text = "";
sonuctext.Enabled = false;
btn0.Enabled = false;
btn1.Enabled = false;
btn2.Enabled = false;
btn3.Enabled = false;
btn4.Enabled = false;
btn5.Enabled = false;
btn6.Enabled = false;
btn7.Enabled = false;
btn8.Enabled = false;
btn9.Enabled = false;
btnDt.Enabled = false;
btnEqual.Enabled = false;
MessageBox.Show("Hesap Makinesi kapatılıyor ........", "Hesap Makinesi Bilgilendirme");
}
else
{
MessageBox.Show("Hesap Makinesi işlem yapmaya hazır .........", "Hesap Makinesi Bilgilendirme");
}
}
//Toplama işlemi
private void btnPlus_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
islem = "+";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Çıkartma işlemi //www.bilisimogretmeni.com
private void btnMinus_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
islem = "-";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Çarpma işlemi
private void btnMult_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
islem = "*";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Bölme işlemi
private void btnDivide_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
islem = "/";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Kare Alma
private void btnSquare_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = a * a;
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Karekök
private void btnSqrRoot_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Sqrt(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Sayının Küpü
private void btnCube_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = a * a * a;
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Üssü alma
private void btnRaiseTo_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
islem = "^";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
// 1/a işlemi
private void btnInverse_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = 1 / a;
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Faktöriyel hesaplama //www.bilisimogretmeni.com
private long faktoriyelhesapla(long no)
{
long i;
long fac = 1;
for (i = no; i > 0; i--)
{
fac = fac * i;
}
return fac;
}
//Faktoriyel bulma
private void btnFactorial_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
long no = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
if (no < 64)
no = faktoriyelhesapla(no);
else
MessageBox.Show("Faktoriyel hesaplanamadı", "İşlem Hatası");
sonuctext.Text = no.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Sin hesapalama
private void btnSin_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Sin(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Cos hesaplama
private void btnCos_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Cos(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Tan hesaplama
private void btnTan_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Tan(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//log hesaplama
private void btnLog_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Log(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Mutlak değer
private void btnAbs_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Abs(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Sinh hesaplama //www.bilisimogretmeni.com
private void btnSinh_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Sinh(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Cosh hesaplama
private void btnCosh_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Cosh(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Tanh hesaplama
private void btnTanh_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Tanh(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//Log10 hesaplama
private void btnLog10_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Log10(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
private void btnTrancate_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
a = Convert.ToDouble(sonuctext.Text);
c = Math.Truncate(a);
sonuctext.Text = c.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
private void btnAnd_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
d = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
islem = "&";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
private void btnOr_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
d = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
islem = "|";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
private void btnNot_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
d = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
d = ~d;
sonuctext.Text = d.ToString();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
private void btnXor_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (sonuctext.Text != "")
{
d = Convert.ToInt64(sonuctext.Text);
islem = "xor";
sonuctext.Clear();
}
else
{
MessageBox.Show("Sayı girişi yaptıktan sonra işlem seçin", "İşlem Hatası");
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "İşlem Hatası");
}
}
//www.bilisimogretmeni.com
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
ahmet

hangi kodun neişe yaradığını söyleseniz biraz daha anlamamıza yardım cı olur

ferhat polat

Hocam Projeyi Paylaşırsanız Süper olur Tşkler

BilisimOgretmeni

uygulamayı bulabilirsem eklerim :) ama kodlar zaten mevcut biraz dikkatle yapabilirsiniz…