Visual Studio C# Dersleri – C# statusStrip Kullanımı

statusStrip programlarınızda kullanıcıları bilgilendirmek için uygulayabileceğiniz bir durum çubuğu kontrolüdür. Statusstrip üzerinde mesaj, yükleme durumu, resim, menü gibi bildirimler sunabilirsiniz. C#’da statusStrip kullanımı için form üzerinde bir buton,timer,statusstrip nesnesi yerleştiriyoruz.


Daha sonda tasarım alanında statusStrip nesnesine tıklayıp bir label ve bir yükleme (progressbar) çubuğu eliyoruz daha sonra buton içerisine

 for (int i = 0; i <= 100; i++)
{
toolStripProgressBar1.PerformStep();
 Application.DoEvents();
}

Timer nesnesine

DateTime t = DateTime.Now;
string s = t.ToLongTimeString();
toolStripStatusLabel1.Text = "Saat: "+s;

yazıyoruz programın çalışan halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…
[Yükleme bulunamadı.]