C# Console Veritabanı (Access) İşlemleri (Select-Insert-Update-Delete)
0

Şimdiye kadarki C# uygulamalarımızda veritabanı işlemlerini hep Form üzerinden yapıyorduk. Bu örnek de C# Console ile veritabanı üzerinde (Select-Insert-Update-Delete) işlemlerini gerçekleştireceğiz ilk olarak aşağıdaki özelliklerde bir tablo oluşturuyoruz. Örneğimiz için Veritabanı ismi okul tablomuz ise ogrenci olacak

Daha sonra Projemize

using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;

namespacelerini ekliyoruz

C# Console işlemleri için kullanacağımız kodlar..:

 static void Main(string[] args)
    {
      
      Console.WriteLine("\t Öğrenci Takip Sistemi");
      Console.WriteLine("1-Listele");
      Console.WriteLine("2-Ekle");
      Console.WriteLine("3-Güncelle");
      Console.WriteLine("4-Sil");
      Console.WriteLine("5-Çıkış");
      Console.Write("Seçiminiz [1..5]");
      int secim = 0;
      try
      {
         secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      catch
      {
        Console.WriteLine("Hatalı Seçim Lütfen Tekrar Deneyin....");
      }
      if(secim==1)
      {
        KayitGetir();
      }
      else if(secim==2)
      {//http://www.bilisimogretmeni.com
        KayitEkle();
      }
      else if(secim==4)
      {
        KayitSil();
      }
      else if (secim ==3)
      {
        KayitGuncelle();
      }
      Console.ReadKey();     
    }
    public static void KayitGetir()
    {
      string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
      OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();      
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      baglanti.Open();
      komut = new OleDbCommand("select * from ogrenci", baglanti);
      OleDbDataReader bilgigetir = komut.ExecuteReader();
      Console.WriteLine("\n\nAdı\t Soyadı\t Sınıfı\t Numarası");
      int toplamkayit = 0;
      while (bilgigetir.Read())
      {
        toplamkayit++;//http://www.bilisimogretmeni.com
        Console.WriteLine(bilgigetir[1] + "\t" + bilgigetir[2] + "\t" + bilgigetir[3] + "\t" + bilgigetir[4]);
      }
      Console.WriteLine("Toplam Kayıt..:" + toplamkayit.ToString());
      baglanti.Close();
    }
    public static void KayitEkle()
    {
      Console.Write("\n\nÖğrencinin Adı\t\t..:");
      string ad = Console.ReadLine();
      Console.Write("Öğrencinin Soyadı\t..:");
      string soyad = Console.ReadLine();
      Console.Write("Öğrencinin Sınıfı\t..:");
      string sinif = Console.ReadLine();
      Console.Write("Öğrencinin Numarası\t..:");
      string numara = Console.ReadLine();
      string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
      OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();      
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
        baglanti.Open();//http://www.bilisimogretmeni.com
      komut = new OleDbCommand("INSERT INTO ogrenci (adi,soyadi,sinif,numara) VALUES ('" + ad + "','" + soyad + "','" + sinif +"','"+numara+ "')", baglanti);     
      int sonuc = komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      if (sonuc > 0)
      {
        Console.WriteLine("Kayıt Eklendi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("İşlem Başarısız");
      }
    }
    public static void KayitSil()
    {
      Console.Write("\n\nKaydı Silinecek Öğrencinin Numarası");
      int silinecek = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
      OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
        baglanti.Open();
      komut = new OleDbCommand("Delete from ogrenci Where numara="+silinecek, baglanti);
      int sonuc = komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      if (sonuc > 0)//http://www.bilisimogretmeni.com
      {
        Console.WriteLine("Kayıt Silindi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("İşlem Başarısız");
      }
    }
    public static void KayitGuncelle()
    {
      Console.Write("\n\nÖğrencinin Adı\t\t..:");
      string ad = Console.ReadLine();
      Console.Write("Öğrencinin Soyadı\t..:");
      string soyad = Console.ReadLine();
      Console.Write("Öğrencinin Sınıfı\t..:");
      string sinif = Console.ReadLine();
      Console.Write("Öğrencinin Numarası\t..:");
      string numara = Console.ReadLine();
      string klasor = Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + klasor + "/okul.accdb;Persist Security Info=False");
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
      OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
        baglanti.Open();
      komut = new OleDbCommand("UPDATE ogrenci SET adi='" + ad + "',soyadi='" + soyad + "',sinif='" + sinif + "',numara=" + numara + " WHERE numara=" + numara, baglanti);
      int sonuc = komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();//http://www.bilisimogretmeni.com
      if (sonuc > 0)
      {
        Console.WriteLine("Kayıt Güncellendi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("İşlem Başarısız");
      }
    }
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 4
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 1
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments