Visual Studio C# Dersleri – String Fonksiyonlar 1 (Trim, TrimEnd, TrimStart, ToUpper, ToLower)

C#’da String işlemlerinde en sık kullanılan fonksiyonları bu konudan itibaren inceleyeceğiz. Bu dersimizde;

  • String içerisindeki boşlukları veya belli karakterleri temizleme
  • String ifadeyi büyük/küçük harf yapma

Trim, TrimEnd, TrimStart: String bir ifadenin başındaki , sonundaki boşlukları veya belirtilen karakterleri temizlemek için kullanılır..

Trim:İfadenin önündeki ve sonundaki boşlukları silmek için kullanılır. Boşluklar haricinde belirlenen karakterleri silmek için de kullanabiliriz.

TrimEnd:İfadenin sonundaki boşlukları silmek için kullanılır.

TrimStart:İfadenin önündeki  boşlukları silmek için kullanılır.

//www.bilisimogretmeni.com
String metin = "    Bilişim Öğretmeni     ";
String metin1 = "-*-*Bilişim Öğretmeni+%+%";
String temizlenecek = "-*+%";
Console.WriteLine(metin.Trim());//Önündeki ve sonundaki Boşukları sildi
Console.WriteLine(metin.TrimEnd());//sonundaki Boşukları sildi
Console.WriteLine(metin.TrimStart());//Önündeki  Boşukları sildi
Console.WriteLine(metin1.Trim(temizlenecek.ToCharArray()));
//temizlenecek değişkeninde verilen karakterleri temizledi.
Console.ReadKey();
//www.bilisimogretmeni.com

ToUpper, ToLower: İfadenini Tümünü Büyük veya Küçük harf yapmak için kullanılır.

//www.bilisimogretmeni.com
string ifade = "BiLiSim ÖgReTmEnİ";
Console.WriteLine(ifade.ToLower());
//Hepsini Küçük harf yaptı
Console.WriteLine(ifade.ToUpper());
//Hepsini Büyük harf yaptı
Console.ReadKey();
//www.bilisimogretmeni.com

Pin It on Pinterest