Visual Studio C# Dersleri – String.Format Fonksiyonu 1

Bu dersimizde c# ile sayılara binlik ayıraç ekleme, Sayının önüne sıfır ekleme, sayı için belli karakter yer ayırma, sayıyı telefon numarası veya belirlediğimiz şekilde nasıl göstereceğiz onlarla alakalı örnekler vereceğim kullanacağımız Fonksiyon String.Format ve genel kullanımı Genel Kullanımı : { index[,alignment][:formatString]} şeklindedir.  Yapacağımız uygulamanın çalışan halini konu sonundan indirebilirsiniz.

Şimdi örnek kodlarla beraber açıklamasını yapalım.

Sayıyı Sağa veya Sola Hizalama

kullanacağımız komut

Console.WriteLine(String.Format("{0,10}", 12));     //"    12" 
Console.WriteLine(String.Format("{0,-10}", 12));    //"12    "
Console.WriteLine(String.Format("{0,10:00000}", 12));  //"   00012"
Console.WriteLine(String.Format("{0,-10:00000}", 12)); //"00012   "

Sayıdan Önce Sıfır Ekleme

Console.WriteLine(String.Format("{0:00000}", 12)); //00012     
Console.WriteLine(String.Format("{0:00000}", -12)); //-00012

Negatif sayılar ve sıfır için farklı biçimlendirme

Console.WriteLine(String.Format("{0:#;eksi #}", 12));   //12
Console.WriteLine(String.Format("{0:#;eksi #}", -12));   //eksi 12
Console.WriteLine(String.Format("{0:#;eksi #;sıfır}", 0)); //sıfır

Özel sayı biçimlendirme (örn. telefon numarası, binlik ayıraç)

Console.WriteLine(String.Format("{0:(0###) ### ## ##}", 2124444444));   //(0212) 444 44 44
Console.WriteLine(String.Format("{0:(###) ### ## ##}", 2124444444));   //(212) 444 44 44
Console.WriteLine(String.Format("{0:(###) ###-##-##}", 2124444444));   //(212) 444-44-44
Console.WriteLine(String.Format("{0:### ### ### ###}", 123456789000));  //123 456 789 000
Console.WriteLine(String.Format("{0:##-####-####}", 12345678900));    //123-4567-8900
Console.WriteLine(String.Format("{0:0,0}", 12345678900));         //12.345.678.900

Visual Studio C# Dersleri – String.Format Fonksiyonu 1 İndirmek için…:
Visual Studio C# Dersleri - String.Format Fonksiyonu 1 (352 indirme)

Pin It on Pinterest