Visual Studio C# Dersleri Trafik Lambası Uygulama Örneği

Visual Studio C# ileTrafik Lambası Uygulaması nasıl yapılır ? . İlk olarak form tasarımından bahsedelim formun üzerine 1timer, 1imagelist, 1picturebox, 5label, 4textbox ve iki buton yerleştiriyoruz. ve aşağıdaki görüntüyü oluşturuyoruz

timer’ın enabled değerini True , interval değerini 1000 olarak ayarlıyoruz. belirlediğimiz interval aralığından trafik lambalarının yanmasını sağlamak için timer1 çift tıklayıp aşağıdaki kodları yazıyoruz.

label1.Text= DateTime.Now.ToString();

if (simdi==(int)lamba.s)
{
if (onceki==(int) lamba.k)
{
simdi=(int)lamba.y;
timer1.Interval=yesil;
}
else if (onceki==(int)lamba.y)
{
simdi=(int)lamba.k;
timer1.Interval=kirmizi;
}
}
else if (simdi==(int)lamba.k)
{
simdi=(int)lamba.s;
onceki=(int)lamba.k;
timer1.Interval=sari;
}
else
{
simdi=(int)lamba.s;
onceki=(int)lamba.y;
timer1.Interval=sari;
}
pictureBox1.Image=imageList1.Images[simdi];

Burada label1.text üzerine  o anki tarih ve saat değerlerini yazıyoruz daha sonra interval 1000 değerine göre lambalar yanıyor  eğer farklı zaman aralıkları kullnamak istiyorsanız sağ tarafta yer alan text kutularına değerleri girip değiştir butonuna basmanız gerekiyor. Butonun içine yazılacak kodlar ve uygulamanın çalışan hali aşağıdaki gibidir.

[Yükleme bulunamadı.]

/ www.bilisimogretmeni.com

enum lamba { k, s, y };
int onceki = 1;
int simdi = (int)lamba.k;

int kirmizi = 1000;
int sari = 1000;
int yesil = 1000;
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
label1.Text= DateTime.Now.ToString();
}

private void timer1_Tick(object sender, System.EventArgs e)
{
label1.Text= DateTime.Now.ToString();

if (simdi==(int)lamba.s)
{
if (onceki==(int) lamba.k)
{
simdi=(int)lamba.y;
timer1.Interval=yesil;
}
else if (onceki==(int)lamba.y)
{
simdi=(int)lamba.k;
timer1.Interval=kirmizi;
}
}
else if (simdi==(int)lamba.k)
{
simdi=(int)lamba.s;
onceki=(int)lamba.k;
timer1.Interval=sari;
}
else
{
simdi=(int)lamba.s;
onceki=(int)lamba.y;
timer1.Interval=sari;
}
pictureBox1.Image=imageList1.Images[simdi];
}
// www.bilisimogretmeni.com
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
timer1.Interval=Convert.ToInt32(textBox1.Text);
}
// www.bilisimogretmeni.com
private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
kirmizi=Convert.ToInt32(textBox2.Text);
sari=Convert.ToInt32(textBox3.Text);
yesil=Convert.ToInt32(textBox4.Text);
}