Visual Studio C# Örnekleri – Komisyon Hesaplama Programı

C# Örneklerimize komisyon hesaplama listview kullanımı ile devam ediyoruz.Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 malın komisyonlarını bulup ekrana yazdıran ve en sonunda da toplam komisyonu ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız.
İlk olarak aşağıdaki form görüntüsünü oluşturuyoruz.
Ekle butonu içine yazacağımız kodlar, ilk olarak ürün fiyatının 50’den büyük olup olmadığı hesaplanıyor, daha sonra listview’e ekleniyor ve listview’deki 2.sütundaki değerler toplanıp label4’de gösteriliyor
komisyon

ListViewItem liste = new ListViewItem();
liste.Text = textBox1.Text;
int fiyat=Int16.Parse(textBox2.Text);
if (fiyat <= 50)
{
string ode = Convert.ToString(fiyat * 0.03);
liste.SubItems.Add(ode);
}
else
{//www.bilisimogretmeni.com
string ode = Convert.ToString(fiyat * 0.02);
liste.SubItems.Add(ode);
}
listView1.Items.Add(liste);
double toplam = 0;
double[] topla = new double[listView1.Items.Count]; // sonuç ondalıklı değer çıkabilir, işimizi sağlama alabilmek için double kullandık
for (int i = 0; i < listView1.Items.Count; i++) //Listviewdeki tüm değerleri alabilmek için for kullandık
{                topla[i] = Convert.ToDouble(listView1.Items[i].SubItems[1].Text.ToString());// burada dikkat edilmesi gereken, SubItems değeri 2 kolon olduğu için 0. kolon ürünün adı 1. kolon ise fiyatı göstermekte //www.bilisimogretmeni.com
toplam = toplam + topla[i];
}
label4.Text = Convert.ToString(toplam);

Pin It on Pinterest