Visual Studio C# Örnekleri – Market Ürün Stok Takibi

Visual Studio C# Örneklerimize market ürün stok takip programı ile devam ediyoruz herhangi bir markette satılan ürünlerin adını, kaç adet alındığını ve satılınca da stokda ki adetini düşüren program, kodlarımız ve ekran görüntüsü aşağıda, program çok detaylı değil ve veri tabanı içermiyor sadece işin mantığını kavramanız ve ArrayList kullanımını örneklemek için yapılmıştır.
market

//www.bilisimogretmeni.com
ArrayList urunler = new ArrayList();
ArrayList adetler = new ArrayList();
menu:
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Bilisim Market Stok Takip Programı");
Console.WriteLine("1-Ürün Giriş");
Console.WriteLine("2-Ürün Satış");
Console.WriteLine("3-Program Çıkış");
Console.WriteLine("Seçiminiz.....");
Console.WriteLine("");
string secim = Console.ReadLine();
if (secim == "1")
{       //www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("Ürün Adı ");
urunler.Add(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ürün Adeti");
adetler.Add(Console.ReadLine());          
goto menu;
}
if (secim == "2")
{//www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Satış Yapılan Ürün Adı");
string cikacak = Console.ReadLine();
int sira = urunler.IndexOf(cikacak);
if (sira >= 0)
{
Console.WriteLine("Kaç Adet Satıldı");
int kactane = Int16.Parse(Console.ReadLine());         
adetler[sira] =Int16.Parse(adetler[sira].ToString()) - kactane;
Console.WriteLine("Kalan Ürün Sayısı {0}", adetler[sira].ToString());
}
else
{//www.bilisimogretmeni.com
Console.WriteLine("Aranan Ürün Stokda Yok");
}
goto menu;
}
Console.ReadKey();

Pin It on Pinterest