Javascript Operatörlerin Kullanımı ( Uygulama 1)

Bu yazımızla birlikte  önceki derslerde bahsettiğimiz javascript operatörleri ile ilgili uygulamalara başlıyoruz. İllk olarak javascript ile ilk uygulamamızı yapıp sonra dört işlem ve mod hesaplama örneğini inceleyelim…

<html>

<head>

<title>www.bilisimogretmeni.com</title>

</head>

<body>
<script type=”text/javascript”>
var x;
x=5+5;
//10
document.write(x);
document.write(“<br />“);
x=”5″+”5″;
//55
document.write(x);
document.write(“<br />“);
x=5+”5″;
//55
document.write(x);
document.write(“<br />“);
x=”5″+5;
//55
document.write(x);
document.write(“<br />“);
</script>
<p>Kural: Eğer string bir ifade ile sayısal bir ifade toplanırsa sonuç string olarak döner</p>

</body>
</html>

Yukarıdaki kodları tarayıcıya açtığımız zaman ekranda sonuç olarak

10
55
55
55

şeklinde bir çıktı verecektir burada dikkat edilecek nokta  Eğer string bir ifade ile sayısal bir ifade toplanırsa sonuç string olarak döner.

Şimdi dört işlem ve mod hesaplama örneğini inceleyebiliriz…

 

 

<html>

<head>

<title>www.bilisimogretmeni.com</title>

</head>

<body>
<script type=”text/javascript”>
var x,y;
x=10;
y=2;
var topla,cikar,carp,bol,kalan;
topla=x+y;
cikar=x-y;
carp=x*y;
bol=x/y;
kalan=x%y;
document.write(“Sayıların toplamı “,topla,”</br>“);
document.write(“Sayıların farkı “,cikar,”</br>“);
document.write(“Sayıların çarpımı “,carp,”</br>“);
document.write(“Sayıların bölümü “,bol,”</br>“);
document.write(“Sayıların kalanı “,kalan,”</br>“);
document
</script>
</body>
</html>

Kodları tarayıcıda çalıştırdığımızda javascript ile dört işlem ve mod alma işleminin sonucu olarak aşağıdaki sonuç ekrana yazacaktır…

Sayıların toplamı 12
Sayıların farkı 8
Sayıların çarpımı 20
Sayıların bölümü 5
Sayıların kalanı 0

Burada sonuçları ekrana yazdırmak için document.write komutu kullanılmış mod alma işleminde ise operatör olarak % işareti kullanılmıştır… Sonraki yazımızda Karşılaştırma opreratörlerinden if deyimini anlatıp uygulamalara devam edeceğiz…

Pin It on Pinterest