1. Anasayfa
 2. Ağ-Network

DERS 5: AĞLARIN GENİŞLETİLMESİ

DERS 5: AĞLARIN GENİŞLETİLMESİ
0

Amaçlar:
Ağların genişletilmesini ve genişletme için kullanılan aygıtları tanımak.
I. AĞLARI GENİŞLETMEK
Değişik aygıtlar networklerin genişletilmesini ve diğer networklerle iletişim kurulmasını sağlar. Bu işlem için repeater, bridges, router ve switch gibi aygıtlar kullanılır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

A. REPEATER
Repeater’lar elektronik sinyalleri güçlendiren aygıtlardır. Repeater bir sinyali aldığında onu orijinal gücüne ve durumuna getirir. Repeater’lar fiziksel olarak çalışan aygıtlardır. OSI fiziksel katmanda çalışırlar.

Repeater’lar şu görevleri yerine getirirler:

-Sinyallerin zayıflamasını giderir.
-Çarpışmayı önler.
-Segmentleri izole eder.

Sinyaller belli bir mesafe yol kat ettiğinde zayıflarlar. Bu duruma "attennuation" denir. Anlaşılmaz hale gelen bu sinyaller daha uzak yerler gönderilmek üzere repeater’dan geçirilirler. 10Base5 ve 10Base2 networklerinin kablo uzunluğu limiti birçok ortamdan onların kullanılamamasına neden olur. Bu nedenle iki segmenti birbirine bağlamak için repeater denilen aygıtlar kullanılır.

Repeater’lar networkün uzunluğunu artırır. Böylece networke bağlanan aygıt sayısını artırır.

ŞEKİL 5-1: REPEATER

Şekilde görüldüğü üzerine iki ayrı 185 metrelik segment repeater ile birleştirilir.

B. BRİDGE
Bridge’ler data-link katmanında çalışırlar. Fazla karmaşık aygıtlar olmayan bridge’ler gelen frame’leri (veri paketleri) alır ve yönlendirirler. Bridge’ler fiziksel bağlantının yanı sıra network trafiğini kontrol eden aygıtlardır. Bir segment’teki trafiği o segment içinde yerel yaparak sinyallerin daha uzun zamanda yerine gitmesini engellerler.

C. ROUTER
Routing verilerin network’ler arasında taşınması işlemidir. Bu işlem brigde’ler tarafından da yapılır. Aralarındaki fark ise bridging işlemi OSI 2. katmanında (data-link) gerçekleşirken, routing işlemi OSI 3. katmanında (network) gerçekleşir.

Router’ler network’leri birbirine bağlayan aygıtlardır. Router ile bağlanacak network’ler aynı üst düzey protokolü kullanıyor olmalıdırlar. TCP/IP, IPX gibi.

Router’lar köprüler gibi MAC adreslerini kullanmazlar. Network’leri bir network numarası ile numaralandırırlar. Network numarası mantıksal bir network’e verilen bir numaradır.

Router aygıtları OSI network ve transport katmanında çalışırlar. Router’lar görevi network’ler arasındaki iletişimi yönlendirmektir. Router’lar internetworking’de şu görevleri üstlenirler:

-Adresleme
-Bağlantı protokolleri
-Paket yönetimi
-Hata kontrolü
-Yönlendirme

Router’lar verinin iletiminde en uygun yolu bulurlar. Network trafiğini düzenlerler ve herhangi bit segment’in fazla yüklenmesini engellerler. Bu işleme "load balancing" denir.

Bir router’in görevleri şunlardır:

-Bir veri paketini okumak.
-Paketin protokollerini çıkarmak.
-Gideceğin network adresini yerleştirmek.
-Routing bilgisini eklemek.
-Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek

Router’lar en iyi yolu seçmek için "routing protocols" olarak adlandırılan özel bir yazılım kullanırlar.

Router’lar RIP (Router Information Protocol) paketleri aracılığıyla bütün network bilgilerini yayınlarlar.

Network adreslerini bilmedikleri için bütün protokoller route edilemezler. TCP/IP, IPX gibi protokoller route edilebilirler.

Yaygın olarak kullanılan routing protokollerinden bazıları şunlardır:

Kısa adı Uzun adı Protokolü
BGP Border Gateway Protocol TCP/IP
EGP Exterior Gateway Protocol TCP/IP
RIP Routing Information Protocol TCP/IP
OSPF Open Shortest Path First TCP/IP

Router’ın yönetiminde aşağıdaki konulara yer verilir:

-Router’ın adresi, adı vb. bilgileri ile ilk kurulum.
-SNMP ile network’ün kontrolü
-Güvenlik.
-Hata giderme


Şekil 5.2: Router

D. GATEWAYS
Bridge ve router’lar bir OSI katmanında çalışmalarına rağmen gateway’ler birden çok OSI katmanında çalışırlar. Bu nedenle gateway’ler değişik mimarili ve farklı protokollere sahip bilgisayarların kullanıldığı alt network’lerde kullanılırlar.

E. MULTİPLEXER
Multiplexing birçok kesikli sinyalin tek bir iletişim kanalı üzerinde birleştirilerek iletilmesi tekniğidir. İletişim maliyetlerini azaltmak için kullanılır.

Multiplexing herhangi bir OSI düzeyinde yapılabilir. Multiplexing sayesinde fiziksel ortamdan daha fazla yararlanılır.

F. HUB

Bir hub aygıtı LAN’ın mimarisini değiştirmez. Kullanıcıların LAN’a katılmasını sağlar.

Hub aygıtı genellikle LAN istasyonlarının bağlandığı bir kutudur. Hub’ların bir kısmı sadece bağlantıyı sağlarken, bir kısmı gelişmiş sorun giderme yeteneklerine sahiptir. Bazıları da sinyalleri güçlendirerek network’ün hızını artırırlar.

GÖZDEN GEÇİRME
1. MAC adresi nedir?
2. Network adaptörlerinin görevleri nelerdir?
3. Şirketinizdeki bilgisayarlar merkezi bir birime bağlı olarak birbiriyle iletişim kurmaktadır. Bu durumda hangi topoloji kullanılmaktadır?
4. Bridge ile Router arasındaki fark nedir?
5. Network topolojileri açıklayın. Netwok teknolojilerini sayın. Hangi teknoloji hangi topolojilerde mümkündür. Bir tablo yaparak açıklayın.
6. Router protokolleri nelerdir?

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
DERS 8: IP ADRESLERİ
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments