1. Anasayfa
 2. Programlama Temelleri

C# Programlama Temelleri Dersi Console Uygulamaları 2- WriteLine Komutu Özellikleri


0

WriteLine komutunu kullanarak bilgilerinizi para birimleri göstererek , satır satır, tablı şekilde kullanabiliriz aşağıda WriteLine komutunun kullanım formatları, for döngüsü ve mantıksal karşılaştırma operatörlerinin kullanımı ile ilgili örnekler mevcut.. iyi çalışmalar

Örnek 1: 1 ile 100 arasındaki sayıalrı toplamını bulan program

      byte sayi;
      int toplam;
      toplam = 0;
      for (sayi = 1; sayi <= 100; sayi++)
        toplam = toplam + sayi;
      Console.WriteLine("1'den 100' kadar olan sayıların toplamı " + toplam);
      Console.ReadKey();

Örnek 2: Alanı verilen dairenin yarıçapını bulan program

      Double yaricap;
      Double alan;
      alan = 10.0;
      yaricap = Math.Sqrt(alan / 3.1416);
      Console.WriteLine("Dairenin Yarıçapı " + yaricap);
      Console.ReadKey();

Örnek 3: Ondalık indirimi verilen Ürününün indirimli fiyatını hesaplayan program

      decimal fiyat;
      decimal indirim;
      decimal indirimlifiyat;
      // Ürün fiyatı 
      fiyat = 20.00m;
      indirim = 0.20m; // indirim miktarı %20
      indirimlifiyat = fiyat - (fiyat * indirim);
      Console.WriteLine("Ödenecek Tutar= " + indirimlifiyat);
      Console.ReadKey();

Örnek 4: Yıllık faiz miktarı girilen paranın 10 yıl sonraki tutarını hesaplayan program

      decimal anapara;
      decimal yillikfaiz;
      int yil, i;
      anapara = 1000.0M;
      yillikfaiz = 0.07M;
      yil = 10;
      Console.WriteLine("Yatırılan para " + anapara);
      Console.WriteLine("Yıllık faiz miktarı " + yillikfaiz);
      Console.WriteLine("Nezaman çekilecek " + yil + " yıl sonra");
      for (i = 0; i < yil; i++)
        anapara = anapara + (anapara * yillikfaiz);
      Console.WriteLine("Çekeceğiniz tutar " + anapara);
      Console.ReadKey();

Örnek 5:Mantıksal değişkenlerin kullanımı

      bool b;
      b = false;
      Console.WriteLine("b nin değeri " + b);
      b = true;
      Console.WriteLine("b nin değeri " + b);

      // b değişkeninin değeri if komutu ile kontrol edliyor 
      if (b) Console.WriteLine("Sonuç Doğru");

      b = false;
      if (b) Console.WriteLine("Sonuç Yanlış.");

      // Karşılaştırma operatörü ile sonuç yazdırılabilir....
      Console.WriteLine("10 > 9 sonuç " + (10 > 9));
      Console.ReadKey();

Örnek 6: Writeline formatlı yazım , Tablı sonuç yazdırma , Sayının Karesi ve Küpünü ekrana yazdıran program

      int sayi1;
      Console.WriteLine("Sayı \\t Karesi \\t Küpü");
      for (sayi1 = 1; sayi1 < 10; sayi1++)
        Console.WriteLine("{0} \\t {1} \\t {2}",
                 sayi1, sayi1 * sayi1, sayi1 * sayi1 * sayi1);
      Console.ReadKey();

Örnek 7: Para birimi kullanarak sonuç yazdırma


      decimal fiyati; 
      decimal indirimi;
      decimal odenecektutar;
      // fiyat
      fiyati = 19.95m;
      indirimi = 0.15m; // indirim %15
      odenecektutar = fiyati - (fiyati * indirimi);
      Console.WriteLine("Ödeyeceğiniz Tutar: {0:C}", odenecektutar);
      Console.ReadKey();

Örnek 8: WriteLine ile satır satır yazdırma \\n, aralarında tab bırakma \\t, Özel işret kullanımı


      Console.WriteLine("Satır Bir \\n Satır İki \\ nSatır Üç");
      Console.WriteLine("One \\t Two \\t Three");
      Console.WriteLine("Four \\t Five \\ tSix");
      // Çift tırnak kullanımı 
      Console.WriteLine("\\"Dikkat\\", nasıl oldu.");
      Console.ReadKey();

Örnek 9: WriteLine ile @ işareti kullanımı satırları olduğu yazdırma


      Console.WriteLine(@"yazdığım şekilde 
satı satır 
çıkıyor ekrana burası
");
      Console.WriteLine(@"Aşağıdaki sayıları tab lı olarak gösterecek: 
1	2	3	4 
5	6	7	8 
");      Console.WriteLine(@"Çok güzel bir programlama dili, ""C#."""); 
      
      Console.ReadKey();
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 0
  yetersiz
  Yetersiz
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments