1. Anasayfa
 2. Asp.net

Asp.Net Örnekleri – Asp.Net Çalışma Soruları

Asp.Net Örnekleri – Asp.Net Çalışma Soruları
1

1-Ekle Butonuna Basılınca listbox’a 10 tane rastgele sayı ekleyen daha sonra bu sayılardan seçili olanı veya textbox’a girilen değere eşit olanı silen asp.net örneği

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Ekle" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <br />
    <br />
    <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="212px" Visible="False" 
      Width="173px"></asp:ListBox>
    <br />
    <br /><!--http://www.bilisimogretmeni.com/ -->
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="Button2" runat="server" onclick="Button2_Click" Text="Sil" />
&nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="Button3" runat="server" onclick="Button3_Click" 
      Text="Seçileni Sil" />  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

soru1
Ekle,Sil ve Seçili olanı silme işlemi için kodlarımız..

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Random r = new Random();
    ListBox1.Visible = true;
    ListBox1.Items.Clear();
    for (int i = 1; i <= 10; i++) 
    {
      ListBox1.Items.Add(r.Next(150, 250).ToString());
    }    
  }//www.bilisimogretmeni.com
  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    
    ListBox1.Items.Remove(TextBox1.Text);

  }//www.bilisimogretmeni.com
  protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem.Text);
  }

2-Butona basıldığında textbox’a girilen sayının basamakları toplamını bulan asp.net örneği

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>http://www.bilisimogretmeni.com/</title>
  <style type="text/css">

 p.MsoNormal
	{margin-bottom:.0001pt;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	    margin-left: 0cm;
      margin-right: 0cm;
      margin-top: 0cm;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <!--http://www.bilisimogretmeni.com/ -->
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;<asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Göster" />
&nbsp;
    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
    <br />
    <p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:list 0cm">
      <span class="apple-converted-space">
      <span style="font-size: 5.5pt; font-family: Helvetica; color: #111111; background: white">
      &nbsp;</span></span></p>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

soru2

//Buttona tıklandığında textBox1 içerisinde bulunan sayının basamakları toplamını Label ile gösteren programı yazınız.
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string sayi = TextBox1.Text;
    int toplam = 0;
    
    for (int i = 0; i < sayi.Length; i++) 
    {//www.bilisimogretmeni.com
      toplam = toplam +Convert.ToInt32(sayi[i].ToString());
      
    }
    Label1.Text=toplam.ToString();  

  }

3- Button1’e tıklandığında ListBox1 içine 0 ile 99 arası rastgele 10 sayı ekleyen ve Button2’e tıklandığında ListBox1 içinde bulunan 50 ve 50 den büyük olan sayıları ListBox2 ye taşıyacak olan asp.net örneği

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.bilisimogretmeni.com</title>
  <style type="text/css">
    .style1
    {
      font-size: x-large;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="148px" Width="144px">
    </asp:ListBox>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="Button2" runat="server" onclick="Button2_Click" 
      Text="Sayı Ekle" /><!--http://www.bilisimogretmeni.com/ -->
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="Button3" runat="server" onclick="Button3_Click" Text="Aktar" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:ListBox ID="ListBox2" runat="server" Height="148px" Width="144px">
    </asp:ListBox>
    <br />
    <br />
    <p class="MsoNormal">
      <![if !supportLists]>
      <span style="mso-fareast-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore"><span class="style1">1.</span><span 
        class="style1" 
        style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
      </span></span></span><![endif]><span class="style1">Button1’e tıklandığında 
      ListBox1 içine 0 ile 99 arası rastgele 10 sayı ekleyen ve Button2’e 
      tıklandığında ListBox1 içinde bulunan 50 ve 50 den büyük olan sayıları ListBox2 
      ye taşıyacak olan programı yazınız.&nbsp;</span></p>
  
  </div>
  </form>
  <p>
&nbsp;</p>
</body>
</html>

soru3

 protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Random r = new Random();

    for (int i = 0; i < 10; i++) 
    {
      ListBox1.Items.Add(r.Next(100).ToString());
    }
  }
  protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    for (int i = 0; i < ListBox1.Items.Count; i++)
    {
      if (Convert.ToInt32(ListBox1.Items[i].Text) >= 50) 
      {
        ListBox2.Items.Add(ListBox1.Items[i].Text);
        
      }
    }
  }

4-Textbox’a girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamanı bulan uygulama LinkButton kullanılarak yapılan asp.net örneği.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.bilisimogretmeni.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;ile
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;arasındaki sayıların toplamını
    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" onclick="LinkButton1_Click">Hesapla</asp:LinkButton>
    <br />
    <br />
    Sonuç : 
    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

soru4

 protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    int baslangic = Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
    int bitis = Convert.ToInt32(TextBox2.Text);

    int toplam = 0;

    for (int i = baslangic+1 ; i < bitis; i++) 
    {
      toplam = toplam + i;
    }
    Label1.Text = toplam.ToString();
  }

5-Sayfa yüklendiği anda rastgele olarak üretilen 10 sayıyı listbox’a ekleyen Artan veya Azalan butonalrına basıldığında artan veya azalan şeklinde sıralayan asp.net örneği..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.bilisimogretmeni.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="132px" Width="126px">
    </asp:ListBox>
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" 
      Text="Artarak Sırala" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="Button2" runat="server" onclick="Button2_Click" 
      Text="Azalarak Sırala" />
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

soru5

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    Random r = new Random();
    if (!Page.IsPostBack)
    {
      ListBox1.Items.Clear();
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        ListBox1.Items.Add(r.Next(50, 150).ToString());
      }
    }
  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //ListBox elemanlarını bir dizi içine atıyoruz www.bilisimogretmeni.com

    int[] sayilar = new int[ListBox1.Items.Count];

    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) 
    {
      sayilar[i] = Convert.ToInt32(ListBox1.Items[i].Text);
    }
    Array.Sort(sayilar);//Küçükten büyüğe sıralar

    //Dizi elemanlarını tekrar listeye atalım www.bilisimogretmeni.com
    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) 
    {
      ListBox1.Items[i].Text = sayilar[i].ToString();
    }
  }
  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //ListBox elemanlarını bir dizi içine atıyoruz

    int[] sayilar = new int[ListBox1.Items.Count];

    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
    {
      sayilar[i] = Convert.ToInt32(ListBox1.Items[i].Text);
    }
    Array.Sort(sayilar);//Küçükten büyüğe sıralar www.bilisimogretmeni.com
    Array.Reverse(sayilar);
    //Dizi elemanlarını tekrar listeye atalım
    for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
    {
      ListBox1.Items[i].Text = sayilar[i].ToString();
    }
  }

6- Tanımlanmış olan dizideki bilgileri okuyarak bu bilgilerle tablo oluşturan asp.net örneği..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>www.bilisimogretmeni.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

soru6

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    //Bölüm adlarını tutan diziyi tanımlayalım
    string[] bolum = { "Bilgisayar Prog", "Bilgi Yonetimi", "Turizm ve Otel İşletmeciliği", "Turizm ve Seyahat İşletmeciliği", "İkran Hizmetleri", "Elektrik" };
    //Ogrenci sayılarını tutan diziyi tanımlayalım
    int[] ogr_sayisi = { 100, 80, 65, 45, 63, 36 };
    Response.Write("<table border='2'>");//www.bilisimogretmeni.com
    Response.Write("<tr><td>Bölüm</td><td>Öğrenci Sayısı</td></tr>");
    for (int i = 0; i < bolum.Length; i++)
    {
      Response.Write("<tr>");
      Response.Write("<td>" + bolum[i] + "</td>");
      Response.Write("<td>" + ogr_sayisi[i] + "</td>");

      Response.Write("</tr>");
    }
    Response.Write("</table>");
  }

7-Textbox’a girilen string ifadeyi ters çevirip label’de gösteren asp.net örneği..

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>www.bilisimogretmeni.com</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="Button" />
&nbsp;
    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

soru7

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string girilen = TextBox1.Text;//Textbox a girilen değeri girilen değişkenine atıyoruz www.bilisimogretmeni.com

    // Texboxta girilen ifadenin son karakterinden başlayarak ilk karakterine kadar for döngülü ile dolaşıp, Label kontrolüne atıyoruz
    for (int i = girilen.Length - 1; i >= 0; i--)
    {
      Label1.Text += girilen[i];
    }
  }
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?
 • 1
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  gayet_yi
  Gayet İyi
 • 0
  te_ekk_rler
  Teşekkürler
 • 0
  anlamad_m
  Anlamadım
 • 1
  yetersiz
  Yetersiz
İlginizi Çekebilir
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
asdsffddd

çok güzel